Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan I.

2012-2013, ősz (AOKHUM004_1M)

Leírás

Anyag

Általános és részletes csont- és ízülettan. Alsó és felső végtag izmai, erei, idegei. (Az előadásokon csak az általános csont-, izület- és izomtan, illetve az orvosi szempontból különösen fontos fejezetek kerülnek sorra - pl. gerincoszlop, medenceöv, lábboltozatok.) A mozgásszervek anatómiáját részletesen a gyakorlatok során kell elsajátítani. Az általános sejtbiológia alapjai. A sejtalkotók morfológiája. Az alapvető membránfolyamatok (exocitózis, endocitózis) sejtbiológiája. Alapszövetek. Az erek szöveti szerkezete. A vér és a csontvelő. A bőr és az emlő szövettana. A szövetek felépítésének sejtbiológiai alapjai. Az ember fejlődésének alapvonalai. Bevezetés az orvosi embriológiába. Spermio- és oogenezis, megtermékenyítés, morula, blastula, csíralemezek kialakulása, tengelyek, jobb és bal aszimmetria molekuláris alapjai, Homeobox gének, placentáció, placenta. Fejlődési rendellenességek okai. Végtag, törzs és koponya fejlődése. A fejlődéstani folyamatok sejtbiológiai alapjai.

Kreditek: 9

Előadások: 3 óra/hét

Gyakorlat: 6 óra/hét (4 óra boncterem, 2 óra szövettan)

Előadások

1 Bevezetés: Az anatómia helye az orvosképzésben (Dr. L. Kiss Anna) 2012.09.09.  
2 A sejt. Hogyan vizsgáljuk a sejtek és szövetek szerkezetét? (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.11.  
3 A sejtmembrán (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.14.  
4 A sejtmag (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.18.  
5 Sejtorganellumok az exocytotikus útvonalon (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.18.  
6 I. Mikrotubulusok és rájuk épülő sejtorganellumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.21.  
7 II. Mikrofilamentumok és intermedier filamentumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.25.  
8 Sejtadhézió, sejtkapcsoló struktúrák, hámsejt (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.09.25.  
9 Hámszövet. Fedő- és Mirigyhámok (Dr. Szabó Arnold) 2012.09.28.  
10 Kötőszövet I. (Dr. Németh Anna) 2012.10.02.  
11 Sejtosztódás és sejtciklus. Metafázis kromoszómák (Dr. Szabó Arnold) 2012.10.02.  
12 Kötőszövet II. (Dr. Németh Anna) 2012.10.05.  
13 Programozott sejthalál, sima felszínű endoplasmás reticulum, vesicularis transport (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.10.09.  
14 Endocytosis (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.10.09.  
15 Petesejt, hímivarsejt és képződésük (Dr. Magyar Attila) 2012.10.12.  
16 Mitochondrium, peroxysoma (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2012.10.16.  
17 Porc- és csontszövet (Dr. Németh Anna) 2012.10.16.  
18 A fertilizáció (Dr. Magyar Attila) 2012.10.26.  
19 Gerincoszlop és a mellkas klinikai anatómiája (Dr. Kausz Mária) 2012.10.30.  
20 Izomszövet (Dr. Szabó Arnold) 2012.10.30.  
21 Csontosodás (Dr. Németh Anna) 2012.10.31.  
22 Idegrostok felépítése, idegrost degeneratio-regeneratio (Dr. Dávid Csaba) 2012.11.06.  
23 Idegsejt felépítése. Az idegsejtek típusai. A glia (Dr. Oláh Márk) 2012.11.06.  
24 Barázdálódás, a hólyagcsíra kialakulása és beágyazódása (Dr. Magyar Attila) 2012.11.09.  
25 Gasztruláció, a csíralemezek kialakulása (Dr. Magyar Attila) 2012.11.09.  
26 Testtengelyek, jobb-bal aszimmetria (Dr. Dávid Csaba) 2012.11.10.  
27 Neuruláció (Dr. Magyar Attila) 2012.11.16.  
28 A csontos és szalagos medence (Dr. Kausz Mária) 2012.11.20.  
29 Hox Gének (ÚJ) (Dr. Magyar Attila) 2012.11.23.  
30 A bőr és származékai (Dr. Oláh Márk) 2012.11.27.  
31 Végtagfejlődés (Dr. Magyar Attila) 2012.11.30.  
32 Fejlődési rendellenességek (Dr. Magyar Attila) 2012.12.07.  

Demonstráció

Demonstráció

Galériák

5

Preparátum készítő pályázat 2012

2013. január 9, szerda

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)