Humán anatómia I.

2015-2016, ősz (IBKHUM006_1M)

Leírás

A tantárgy célja:

A tantárgy első félévének keretében szeretnénk megismertetni a hallgatókkal az emberi szervezet felépítésének alapjait a sejtszinttől a makroszkópos anatómiáig. Ezen felül bemutatjuk a tudományos kutatás módszertanának alapelemeit.
 
Főbb témakörök:
 • Bevezetés a sejtbiológiába. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák.
 • A sejtmag, génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok. 
 • A sejtváz és a sejtközpont, sejten belüli mozgások. 
 • A sejthártya, a sejt és környezete. 
 • Transzportfolyamatok a sejtben. 
 • Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál. 
 • Mitokondrium, peroxiszóma. 
 • Tumorsejtbiológia. 
 • Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis. 
 • Bevezetés a szerv- és szövettanba: alapszövetek, vér és immunsejtek, nyirokszervek. 
 • A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia.
 • Az élettudományi kutatások eszköztárának bemutatása: fény- és elektronmikroszkópia, digitális mikroszkópia. 
 • Szövettani technikák, immunhisztokémia, vérkenet készítése. Élettudományi adatbázisok felhasználása. 
 • Bevezetés a bioinformatikába, biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények.
 

Előadások

1 Bevezető előadás (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.07.  
2 Mikroszkópos technikák (Dr. Lukáts Ákos) 2015.09.08.  
3 Biológiai makromolekulák (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2015.09.14.  
4 Szövettani technika Az elektronmikroszkóp Sejtalkotók Tájékozódás elektronmikroszkópos képeken (Zsiros Viktória) 2015.09.15.  
5 Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok (Dékány Bulcsú) 2015.09.21.  
6 Sejtváz és sejtközpont; sejten belüli mozgások (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2015.09.22.  
7 A sejthártya, a sejt és környezete, receptorok, jelátviteli folyamatok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.28.  
8 Mitochondrium, peroxiszóma (Szabó Klaudia) 2015.09.29.  
9 Transzportfolyamatok. Endocitózis, exocitózis. (Dr. Katz Sándor) 2015.10.05.  
10 Sejtosztódás, sejtciklus szabályozása. Apoptózis, sejthalál. (Dékány Bulcsú) 2015.10.06.  
11 Általános fejlődéstan (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.12.  
12 Tumorbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária) 2015.10.13.  
13 Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények (Dékány Bulcsú) 2015.10.20.  
14 Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények (Gócza Elen) 2015.10.26.  
15 Bevezetés a szövettanba (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.27.  
16 Sejttani szójegyzék (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.31.  
17 Alapszövetek II.: KÖTŐSZÖVET (Zsiros Viktória) 2015.11.02.  
18 Támasztószövet (Dékány Bulcsú) 2015.11.09.  
19 Digitális mikroszkópia: Orvosbiológiai alkalmazások - Dr. Krenács Tibor (Vendégelőadó) 2015.11.10.  
20 Izomszövet (Dr. Halász Vanda) 2015.11.16.  
21 Vér és immunsejtek, nyirokszervek (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.11.23.  
22 Szövettan ismétlés, mikroszkópia (Zsiros Viktória) 2015.11.24.  
23 Nyirokszervek, az immunrendszer felépítése (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.11.30.  
24 Szövettani technikák, általános festési és immunhisztokémiai módszerek (Zsiros Viktória) 2015.12.01.  
25 Vér alakos elemei Vérkenet készítés (Zsiros Viktória) 2015.12.08.  

Dokumentumok

Segédletek (2015-2016)

Tételsor   Belépés után látható! 2022.07.18.

Tematika, órarend (2015-2016)

Tematika   Belépés után látható! 2022.07.20.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)