Fejlődésbiológia I.

2015-2016, ősz (AOVHUM084_1M)

Leírás

 

A tantárgy célja:

Az egyedfejlődési mechanizmusok és fejlődési rendellenességek molekuláris szabályozásának valamint a kóros környezeti hatások terhességre gyakorolt hatásának ismertetése. A felnőtt anatómiai viszonyok kialakulási folyamatának megismertetése.
 
Főbb témák:
  • Bevezetés a fejlődésbiológiába és jelentősége az orvostudományban
  • A kísérletes embriológia eszköztára
  • Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok: maternális hatás, polarizáció, homeobox gének, transzkripciós faktorok, epigenetikus hatások, sejten kívüli tényezők (növekedési faktorok extracelluláris mátrix, bazális membrán) hatása a sejtek differenciációjára, sejtvándorlás 
  • Őssejt biológia és regeneráció
  • Csíravonal determinációja, oogenezis
  • Teratogenesis
  • Tengelyképződés
 

Előadások

1 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok I. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.23.  
2 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.30.  
3 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.07.  
4 Sejt-sejt, sejt- extracelluláris mátrix, adheziós molekulák és integrinek a korai embrióban (Dr. Kocsis Katalin) 2015.10.14.  
5 Őssejtek (Dr. Kocsis Katalin) 2015.10.28.  
6 Fertilizáció és barázdálódás (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2015.11.04.  
7 Barázdálódás és gasztruláció (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2015.11.11.  
8 Antero-posterior és dorso-ventralis tengelyek kialakulásának szabályozása (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.11.18.  

Dokumentumok

Tematika, órarend (2015-2016)

Tematika   Belépés után látható! 2022.07.24.

További dokumentumok (2015-2016)

Tételsor   Belépés után látható! 2022.07.20.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)