Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan I.

2015-2016, ősz (AOKHUM004_1M)

Leírás

Tananyag

Általános és részletes csont- és ízülettan. Alsó és felső végtag izmai, erei, idegei.(Az előadásokon csak az általános csont-, izület- és izomtan, illetve az orvosi szempontból különösen fontos fejezetek kerülnek sorra - pl. gerincoszlop, medenceöv, lábboltozatok.) A mozgásszervek anatómiáját részletesen a gyakorlatok során kell elsajátítani.

Az általános sejtbiológia alapjai. A sejtalkotók morfológiája. Az alapvető membránfolyamatok (exocitózis, endocitózis) sejtbiológiája.

Alapszövetek. Az erek szöveti szerkezete. A vér és a csontvelő. A bőr és az emlő szövettana. A szövetek felépítésének sejtbiológiai alapjai.

Az ember fejlődésének alapvonalai. Bevezetés az orvosi embriológiába. Spermio- és oogenezis, megtermékenyítés, morula, blastula, csíralemezek kialakulása, tengelyek, jobb és bal aszimmetria molekuláris alapjai, Homeobox gének, placentáció, placenta. Fejlődési rendellenességek okai. Végtag, törzs és koponya fejlődése. A fejlődéstani folyamatok sejtbiológiai alapjai.

 

Kreditek:        9

Előadások:     3 óra/hét

Gyakorlat:     6 óra/hét (4 óra boncterem, 2 óra szövettan)

Előadások

1 Bevezetés: Az anatómia helye az orvosképzésben (Dr. L. Kiss Anna) 2015.09.08.  
2 A sejt. Hogyan vizsgáljuk a sejtek és szövetek szerkezetét? (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.09.08.  
3 A sejtmembrán (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.09.11.  
4 Sejtmag, kromatin, kromoszóma. Replikáció. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.15.  
5 A génexpresszió és az azzal kapcsolatos struktúrák (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.15.  
6 Sejtorganellumok az exocitotikus útvonalon (Dr. L. Kiss Anna) 2015.09.19.  
7 Sejtalkotók az endocitotikus útvonalon (Dr. L. Kiss Anna) 2015.09.22.  
8 Endocytosis. Vezikuláris transzport (Dr. L. Kiss Anna) 2015.09.22.  
9 Mitochondrium, peroxysoma (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.09.25.  
10 Sejtváz (cytoskeleton) I. Mikrotubulusok és rájuk épülő sejtorganellumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.09.29.  
11 Sejtváz (cytoskeleton) II. Mikrofilamentumok és intermedier filamentumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.09.29.  
12 Sejtadhézió, sejtkapcsoló struktúrák, hámsejt (Dr. L. Kiss Anna) 2015.10.02.  
13 Hámszövet (Dr. L. Kiss Anna) 2015.10.06.  
14 A kötőszövet (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.10.06.  
15 Sejtciklus, sejt differenciáció, homeostasis, apoptosis, necrosis (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.09.  
16 Kétféle sejtosztódás: mitosis és meiosis (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2015.10.13.  
17 A felső végtag klinikai anatómiája (Dr. Lukáts Ákos) 2015.10.20.  
18 Ivarsejtek kialakulása (Dr. Csáki Ágnes) 2015.10.20.  
19 Megtermékenyítés, barázdálódás és a hólyagcsíra kialakulása (Dr. Csáki Ágnes) 2015.10.20.  
20 A gerinc és a mellkas (Dr. Lukáts Ákos) 2015.10.27.  
21 Implantáció, placenta, extraembrionális membránok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.30.  
22 Az idegsejtek felépítése Az idegsejtek típusai Gliasejtek (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.11.03.  
23 Izomszövet (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.11.03.  
24 Gastrulatio és neurulatio (harmadik terhességi hét) (Prof. Dr. Szél Ágoston) 2015.11.06.  
25 Az erek szövettana. Vér, vérsejtek. (Dr. Kocsis Katalin) 2015.11.10.  
26 Csontvelő. Vörös és fehérvérsejt képzés. (Dr. Kocsis Katalin) 2015.11.10.  
27 A medence (Dr. Lukáts Ákos) 2015.11.17.  
28 Az alsó végtag klinikai anatómiája I: csípő, térd (Dr. Csáki Ágnes) 2015.11.17.  
29 A gerincoszlop és a törzs fejlődése (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.11.20.  
30 Fontosabb térségek és sérvcsatornák az alsó végtagon (Dr. Lukáts Ákos) 2015.11.24.  
31 Végtagok fejlődése (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.11.27.  
32 Koponya egészben (Dr. Kocsis Katalin) 2015.12.01.  
33 Fejlődési rendellenességek okai (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.12.04.  
34 A koponya fejlődése (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.12.11.  

Dokumentumok

Segédletek (2015-2016)

Elektronmikroszkópos képek, I. féléves kollokviumhoz   Belépés után látható! 2021.12.05.

Szabályzatok (2015-2016)

Házirend   Belépés után látható! 2022.01.24.
Kiemelt szabályok   Belépés után látható! 2022.07.02.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)