Humán anatómia I.

2014-2015, ősz (IBKHUM006_1M)

Leírás

A tantárgy célja:

A tantárgy első félévének keretében szeretnénk megismertetni a hallgatókkal az emberi szervezet felépítésének alapjait a sejtszinttől a makroszkópos anatómiáig. Ezen felül bemutatjuk a tudományos kutatás módszertanának alapelemeit.
 
Főbb témakörök:
 • Bevezetés a sejtbiológiába. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák.
 • A sejtmag, génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok. 
 • A sejtváz és a sejtközpont, sejten belüli mozgások. 
 • A sejthártya, a sejt és környezete. 
 • Transzportfolyamatok a sejtben. 
 • Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál. 
 • Mitokondrium, peroxiszóma. 
 • Tumorsejtbiológia. 
 • Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis. 
 • Bevezetés a szerv- és szövettanba: alapszövetek, vér és immunsejtek, nyirokszervek. 
 • A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia.
 • Az élettudományi kutatások eszköztárának bemutatása: fény- és elektronmikroszkópia, digitális mikroszkópia. 
 • Szövettani technikák, immunhisztokémia, vérkenet készítése. Élettudományi adatbázisok felhasználása. 
 • Bevezetés a bioinformatikába, biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények.
 

Előadások

1 Bevezető előadás (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.09.08.  
2 Fény- és elektronmikroszkópos technikák (Dr. Lukáts Ákos) 2014.09.10.  
3 Biológiai makromolekulák (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2014.09.15.  
4 Szövettani technika Az elektronmikroszkóp Sejtalkotók Tájékozódás elektronmikroszkópos képeken (Dr. Bódi Ildikó) 2014.09.17.  
5 Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok (Szabó Klaudia) 2014.09.22.  
6 Sejtváz és sejtközpont; sejten belüli mozgások (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2014.09.24.  
7 A sejthártya, a sejt és környezete, receptorok, jelátviteli folyamatok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.09.29.  
8 Mitochondrium, peroxiszóma (Szabó Klaudia) 2014.10.01.  
9 Transzportfolyamatok. Vezikuláris transzport, endo-, exocitózis. (Dr. Katz Sándor) 2014.10.06.  
10 Sejtosztódás, a sejtciklus szabályozása. Apoptózis, sejthalál (Dékány Bulcsú) 2014.10.08.  
11 Izomszövet (Dr. Bódi Ildikó) 2014.10.13.  
12 Általános fejlődéstan (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.10.15.  
13 Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények (Szabó Klaudia) 2014.10.27.  
14 Állatbiotechnológia kutatások (Gócza Elen) 2014.10.29.  
15 Bevezetés a szövettanba: Hámszövet és sejtkapcsoló struktúrák (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.11.03.  
16 KÖTŐSZÖVET (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.11.10.  
17 Vér és immunsejtek, nyirokszervek (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.11.24.  
18 Fény és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatok, morfometria (Dr. Dávid Csaba) 2014.11.26.  
19 Nyirokszervek, az immunrendszer felépítése (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.12.01.  
20 TÁMASZTÓSZÖVETEK, CSONTOSODÁS (Dr. Bódi Ildikó) 2014.12.08.  
21 Általános festési és immunhisztokémiai módszerek. Vérkenet (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2014.12.10.  
22 Tumorbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária) 2014.12.16.  

Dokumentumok

További dokumentumok (2014-2015)

Tételsor   Belépés után látható! 2018.12.14.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)