Fejlődésbiológia I.

2014-2015, ősz (AOVHUM084_1M)

Leírás

 

A tantárgy célja:

Az egyedfejlődési mechanizmusok és fejlődési rendellenességek molekuláris szabályozásának valamint a kóros környezeti hatások terhességre gyakorolt hatásának ismertetése. A felnőtt anatómiai viszonyok kialakulási folyamatának megismertetése.
 
Főbb témák:
  • Bevezetés a fejlődésbiológiába és jelentősége az orvostudományban
  • A kísérletes embriológia eszköztára
  • Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok: maternális hatás, polarizáció, homeobox gének, transzkripciós faktorok, epigenetikus hatások, sejten kívüli tényezők (növekedési faktorok extracelluláris mátrix, bazális membrán) hatása a sejtek differenciációjára, sejtvándorlás 
  • Őssejt biológia és regeneráció
  • Csíravonal determinációja, oogenezis
  • Teratogenesis
  • Tengelyképződés
 

Előadások

1 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok I. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.09.24.  
2 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.10.01.  
3 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.10.08.  
4 ECM, bazális membrán, sejtvándorlás, epitheliális morphogenezis (Dr. Kocsis Katalin) 2014.10.15.  
5 Őssejtek (Dr. Kocsis Katalin) 2014.11.05.  
6 Fertilizáció és barázdálódás (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2014.11.12.  
7 Korai fejlődés, barázdálódás, gastrulatio (Dr. Kocsis Katalin) 2014.11.19.  
8 Szignalizációs kaszkád: antero-posterior és dorso-ventrális tengelyek kialakulása (Dr. Bódi Ildikó) 2014.11.26.  
9 Epithelial morphogenezis (Dr. Bódi Ildikó) 2014.12.03.  

Dokumentumok

Tematika, órarend (2014-2015)

Tematika   Belépés után látható! 2022.07.09.

Vizsgatételek

Fejlődésbiológia I. kurzus

2014/2015. tanév 1. félév

Vizsgatételek

 

1. Őssejtek biológiája, típusai. Indukált pluripotens őssejtek.

2. Teratogenesis.

3. A korai embriológiai folyamatok genetikai háttere a Drosophilától az emlősig (anyai hatású gének, gap gének, pair-rule gének, szegment polaritás gének, homeotikus szelektor gének).

4. Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II.: jelátviteli folyamatok a fejlődésben.

5. Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III.: epigenetikus hatások a génexpresszióban:DNS metiláció, X kromoszóma inaktiváció, imprinting, mola terhesség.

6. Az ECM szerepe a korai embrióban.

7. Epitheliális morphogenezis.

8. Fertilizáció.

9. Gasztruláció.

10. Tengelyképződés.


 

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)