Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan I.

2014-2015, ősz (AOKHUM004_1M)

Leírás

Tananyag

Általános és részletes csont- és ízülettan. Alsó és felső végtag izmai, erei, idegei.(Az előadásokon csak az általános csont-, izület- és izomtan, illetve az orvosi szempontból különösen fontos fejezetek kerülnek sorra - pl. gerincoszlop, medenceöv, lábboltozatok.) A mozgásszervek anatómiáját részletesen a gyakorlatok során kell elsajátítani.

Az általános sejtbiológia alapjai. A sejtalkotók morfológiája. Az alapvető membránfolyamatok (exocitózis, endocitózis) sejtbiológiája.

Alapszövetek. Az erek szöveti szerkezete. A vér és a csontvelő. A bőr és az emlő szövettana. A szövetek felépítésének sejtbiológiai alapjai.

Az ember fejlődésének alapvonalai. Bevezetés az orvosi embriológiába. Spermio- és oogenezis, megtermékenyítés, morula, blastula, csíralemezek kialakulása, tengelyek, jobb és bal aszimmetria molekuláris alapjai, Homeobox gének, placentáció, placenta. Fejlődési rendellenességek okai. Végtag, törzs és koponya fejlődése. A fejlődéstani folyamatok sejtbiológiai alapjai.

 

Kreditek:        9

Előadások:     3 óra/hét

Gyakorlat:     6 óra/hét (4 óra boncterem, 2 óra szövettan)

Előadások

1 Bevezetés: Az anatómia helye az orvosképzésben (Dr. L. Kiss Anna) 2014.09.09.  
2 A sejt. Hogyan vizsgáljuk a sejtek és szövetek szerkezetét? (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2014.09.09.  
3 A sejtmembrán (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2014.09.12.  
4 Sejtmag, kromatin, kromoszóma. Replikáció. (Dr. Szabó Arnold) 2014.09.16.  
5 A génexpresszió és az ezzel kapcsolatos struktúrák (Dr. Szabó Arnold) 2014.09.16.  
6 Sejtorganellumok az exocitotikus útvonalon (Dr. L. Kiss Anna) 2014.09.19.  
7 Sejtalkotók az endocitotikus útvonalon (Dr. L. Kiss Anna) 2014.09.23.  
8 Endocytosis. Vezikuláris transzport (Dr. L. Kiss Anna) 2014.09.23.  
9 Mitochondrium, peroxysoma (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2014.09.26.  
10 Sejtváz (cytoskeleton) I. Mikrotubulusok és rájuk épülő sejtorganellumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2014.09.30.  
11 Sejtváz (cytoskeleton) II. Mikrofilamentumok és intermedier filamentumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2014.09.30.  
12 HÁMSZÖVET (Dr. Németh Anna) 2014.10.07.  
13 KÖTŐ- és TÁMASZTÓSZÖVET, ZSÍRSZÖVET (Dr. Németh Anna) 2014.10.07.  
14 Sejtciklus (Dr. Magyar Attila) 2014.10.10.  
15 Kétféle sejtosztódás: mitosis és meiosis (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2014.10.14.  
16 PORCSZÖVET, CSONTSZÖVET (Dr. Kocsis Katalin) 2014.10.14.  
17 CSONTOSODÁS (Dr. Kocsis Katalin) 2014.10.17.  
18 Petesejt, hímivarsejt. Gametogenezis (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.10.18.  
19 Felső végtag fontosabb ízületeinek és izmainak klinikai anatómiája (Dr. Szabó Arnold) 2014.10.21.  
20 Megtermékenyítés (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.10.21.  
21 A gerincoszlop és mellkas klinikai anatómiája (Dr. Csáki Ágnes) 2014.10.28.  
22 Barázdálódás, beágyazódás (Dr. Magyar Attila) 2014.10.31.  
23 Az idegszövet (Dr. Lukáts Ákos) 2014.11.04.  
24 Gasztruláció (Dr. Magyar Attila) 2014.11.07.  
25 VÉR, VÉRSEJTEK, AZ EREK SZÖVETTANA (Prof. Dr. Wenger Tibor) 2014.11.11.  
26 VÉRFEJLŐDÉS HEMOPOESIS (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.11.11.  
27 Őssejtek (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2014.11.14.  
28 A gerincoszlop és a törzs fejlődése (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2014.11.14.  
29 A medence szerkezete, átmérői, statikája (Dr. Csáki Ágnes) 2014.11.18.  
30 Az alsó végtag ízületeinek és izmainak klinikai anatómiája I. (Csípő és térd). (Dr. Szabó Arnold) 2014.11.18.  
31 Bőr Bőrfüggelékek Fejlődés (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2014.11.21.  
32 Végtagok fejlődése (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2014.11.28.  
33 Alsó végtag ízületeinek és izmainak klinikai anatómiája II. (boka, lábízületek, lábboltozatok). (Dr. Szabó Arnold) 2014.12.09.  
34 A koponya fejlődése (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2014.12.12.  

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)