Fejlődésbiológia I.

2013-2014, ősz (AOVHUM084_1M)

Leírás

 

A tantárgy célja:

Az egyedfejlődési mechanizmusok és fejlődési rendellenességek molekuláris szabályozásának valamint a kóros környezeti hatások terhességre gyakorolt hatásának ismertetése. A felnőtt anatómiai viszonyok kialakulási folyamatának megismertetése.
 
Főbb témák:
  • Bevezetés a fejlődésbiológiába és jelentősége az orvostudományban
  • A kísérletes embriológia eszköztára
  • Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok: maternális hatás, polarizáció, homeobox gének, transzkripciós faktorok, epigenetikus hatások, sejten kívüli tényezők (növekedési faktorok extracelluláris mátrix, bazális membrán) hatása a sejtek differenciációjára, sejtvándorlás 
  • Őssejt biológia és regeneráció
  • Csíravonal determinációja, oogenezis
  • Teratogenesis
  • Tengelyképződés
 

Előadások

1 Bevezetés a fejlődésbiológiába és jelentősége az orvostudományban (Prof. Dr. Oláh Imre) 2013.09.11.  
2 Kísérletek embriókkal (Dr. Nagy Nándor) 2013.09.18.  
3 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok I. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.25.  
4 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.10.02.  
5 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.10.09.  
6 Őssejtek (Dr. Nagy Nándor) 2013.10.16.  
7 ECM szerepe a fejlődésben. (Dr. Kocsis Katalin) 2013.11.13.  
8 Csíravonal determinációja, oogenezis (Dr. Kocsis Katalin) 2013.11.27.  
9 Jobb-bal aszimmetria (Dr. Nagy Nándor) 2013.12.04.  

Dokumentumok

Tematika, órarend (2013-2014)

Fejlődésbiológia I. tematika 2022.08.12.

Vizsgatételek

Fejlődésbiológia I. kurzus

2013/2014. tanév 1. félév

Vizsgatételek

 

1. Őssejtek biológiája, típusai. Indukált pluripotens őssejtek

2. Teratogenesis. A Contergan katasztrófa fejlődésbiológiai aspektusai.

3. Fejlődésbiológiai technikák és rövid ismertetésük

4. A korai embriológiai folyamatok genetikai háttere a Drosophilától az emlősig (anyai hatású gének, gap gének, pair-rule gének, szegment polaritás gének, homeotikus gének)

5. Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II.: növekedési és transzkripciós faktorok

6. Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III.: epigenetikus hatások a génexpresszióban:DNS metiláció, X kromoszóma inaktiváció, imprinting, mola terhesség

7. Ephrin-Ephrin receptor a fejlődésbiológiában

8. Notch signaling és biológiai szerepe

9. ECM, bazális membrán, sejtvándorlás, epitheliális morphogenezis

10. Csíravonal determinációja, oogenezis

11. Tengelyképződés

 

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)