Humán anatómia I.

2013-2014, ősz (IBKHUM006_1M)

Leírás

A tantárgy célja:

A tantárgy első félévének keretében szeretnénk megismertetni a hallgatókkal az emberi szervezet felépítésének alapjait a sejtszinttől a makroszkópos anatómiáig. Ezen felül bemutatjuk a tudományos kutatás módszertanának alapelemeit.
 
Főbb témakörök:
 • Bevezetés a sejtbiológiába. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák.
 • A sejtmag, génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok. 
 • A sejtváz és a sejtközpont, sejten belüli mozgások. 
 • A sejthártya, a sejt és környezete. 
 • Transzportfolyamatok a sejtben. 
 • Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál. 
 • Mitokondrium, peroxiszóma. 
 • Tumorsejtbiológia. 
 • Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis. 
 • Bevezetés a szerv- és szövettanba: alapszövetek, vér és immunsejtek, nyirokszervek. 
 • A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia.
 • Az élettudományi kutatások eszköztárának bemutatása: fény- és elektronmikroszkópia, digitális mikroszkópia. 
 • Szövettani technikák, immunhisztokémia, vérkenet készítése. Élettudományi adatbázisok felhasználása. 
 • Bevezetés a bioinformatikába, biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények.
 

Előadások

1 Bevezető előadás (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.09.  
2 A sejtkutatás strukturális vizsgálódmódszerei (Molnár Dávid) 2013.09.10.  
3 Biológiai makromolekulák (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.09.16.  
4 Fény- és elektonmikroszkópos technika, sejtalkotók (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.17.  
5 A sejtmag. Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.23.  
6 Sejtváz és sejtközpont; sejten belüli mozgások (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.09.24.  
7 A sejthártya, a sejt és környezete, receptorok, jelátviteli folyamatok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.30.  
8 Sejtosztódás, sejtciklus szabályozása. Apoptózis, sejthalál. (Szabó Klaudia) 2013.10.01.  
9 Transzportfolyamatok, endocitózis, exocitózis. (Dr. Katz Sándor) 2013.10.07.  
10 Mitochondrium, peroxiszóma (Szabó Klaudia) 2013.10.08.  
11 Tumorbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária) 2013.10.14.  
12 Általános fejlődéstan (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.10.21.  
13 Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények (Szabó Klaudia) 2013.10.28.  
14 Bevezetés a szövettanba: Hámszövet és sejtkapcsoló struktúrák (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.11.05.  
15 KÖTŐSZÖVET (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.11.11.  
16 Támasztószövet (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.11.18.  
17 Izomszövet (Dr. Katz Sándor) 2013.11.18.  
18 Általános festési és immunhisztokémiai módszerek (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.11.19.  
19 Immunsejtek; Nyirokszervek (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.12.02.  
20 Vér alakos elemei Vérkenet készítés (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.12.03.  

Tételsor

Vizsgakérdések az Egészségügyi ügyvitelszervezői szak hallgatói számára 2013/14

 

1.            A sejtkutatás strukturális vizsgálómódszerei I.: mikroszkópok, elektronmikroszkóp

2.            A sejtkutatás strukturális vizsgálómódszerei II.: szöveti minták előkészítése mikroszkópos        vizsgálatokhoz

3.            Szövettani festési eljárások, immunhisztokémia, in situ hibridizáció

4.            Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák

5.            Az eukarióta sejtek morfológiai jellemzői, a sejthártya

6.            A sejtmag (maghártya, magpórusok, kromatin, nucleolus)

7.            Génexpresszió, transzkripció és szabályozásuk

8.            Transzláció, a létrejött polipeptidek célbajuttatása a transzláció után

9.            Endoplazmás retikulum, Golgi készülék, lizoszómák

10.          Transzport folyamatok a sejtben (endocitózis, exocitózis, transzcelluláris transzport)

11.          Mitokondriumok és a mitokondriumban lezajló molekuláris mechanizmusok. Peroxiszómák

12.          A sejtváz, sejtközpont, sejten belüli mozgások

13.          A sejtosztódás, sejthalál

14.          A sejtciklus szabályozása, tumorsejtbiológia

15.          A sejt és környezete, receptorok és jelátvitel

16.          Biotechnológia, génmanipuláció, transzgenikus élőlények

17.          Hámszövet, sejtkapcsoló struktúrák

18.          Kötőszövet

19.          Támasztószövet

20.          Izomszövet

21.          Vér és immunsejtek

22.          Nyirokszervek

23.          Általános fejlődéstan, a szervezet fejlődése, öregedés, kronobiológia

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)