Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan I.

2013-2014, ősz (AOKHUM004_1M)

Leírás

Tananyag

Általános és részletes csont- és ízülettan. Alsó és felső végtag izmai, erei, idegei. (Az előadásokon csak az általános csont-, izület- és izomtan, illetve az orvosi szempontból különösen fontos fejezetek kerülnek sorra - pl. gerincoszlop, medenceöv, lábboltozatok.) A mozgásszervek anatómiáját részletesen a gyakorlatok során kell elsajátítani.

Az általános sejtbiológia alapjai. A sejtalkotók morfológiája. Az alapvető membránfolyamatok (exocitózis, endocitózis) sejtbiológiája.
Alapszövetek. Az erek szöveti szerkezete. A vér és a csontvelő. A bőr és az emlő szövettana. A szövetek felépítésének sejtbiológiai alapjai.
Az ember fejlődésének alapvonalai. Bevezetés az orvosi embriológiába. Spermio- és oogenezis, megtermékenyítés, morula, blastula, csíralemezek kialakulása, tengelyek, jobb és bal aszimmetria molekuláris alapjai, Homeobox gének, placentáció, placenta. Fejlődési rendellenességek okai. Végtag, törzs és koponya fejlődése. A fejlődéstani folyamatok sejtbiológiai alapjai.
 

Kredit érték: 9

Előadások: 3 óra/hét
 
Gyakorlat: 6 óra/hét (4 óra boncterem, 2 óra szövettan)
 

Előadások

1 Bevezetés: Az anatómia helye az orvosképzésben (Dr. L. Kiss Anna) 2013.09.10.  
2 A sejt. Hogyan vizsgáljuk a sejtek és szövetek szerkezetét? (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.10.  
3 A sejtmembrán (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.13.  
4 A sejtmag (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.17.  
5 Sejtorganellumok az exocytotikus útvonalon (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.17.  
6 Sejtváz (cytoskeleton) I. Mikrotubulusok és rájuk épülő sejtorganellumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.20.  
7 Sejtváz (cytoskeleton) II. Mikrofilamentumok és intermedier filamentumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.24.  
8 Sejtadhézió, sejtkapcsoló struktúrák, hámsejt (Dr. L. Kiss Anna) 2013.09.24.  
9 Sejtosztódás, sejtciklus (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.27.  
10 Kötőszövet: sejtek és alapállomány (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.01.  
11 Hámszövet (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.01.  
12 Kötőszöveti rostok és képződésük (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.05.  
13 Endocytosis (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.08.  
14 Programozott sejthalál, sima felszínű endoplasmás reticulum, vesicularis transport, differenciálódás, őssejtek (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.10.08.  
15 Meiosis, ivarsejtek (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.10.11.  
16 Mitochondrium, peroxysoma (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.10.15.  
17 PORCSZÖVET, CSONTSZÖVET (Dr. Molnár Judith) 2013.10.15.  
18 CSONTOSODÁS, CSONTNÖVEKEDÉS, CSONTOSODÁSI MAGVAK (Dr. Molnár Judith) 2013.10.18.  
19 Fertilizáció, barázdálódás, gasztruláció (Dr. Nagy Nándor) 2013.10.25.  
20 A gerinc és a mellkas (Dr. Lukáts Ákos) 2013.10.29.  
21 Vér, vérsejtek. (Dr. Kocsis Katalin) 2013.11.12.  
22 Vérfejlődés, erythropoesis. (Dr. Kocsis Katalin) 2013.11.12.  
23 FEHÉRVÉRSEJT KÉPZÉS, EXTRAVASATIO, GYULLADÁSBAN RÉSZTVEVŐ SEJTEK. (Prof. Dr. Köves Katalin) 2013.11.19.  
24 A medence szerkezete, átmérői, statikája (Dr. Csáki Ágnes) 2013.11.19.  
25 A gerinc és a törzs embryonális fejlődése (Dr. Nagy Nándor) 2013.11.22.  
26 Az alsó végtag klinikai anatómiája I: csípő, térd (Dr. Lukáts Ákos) 2013.11.26.  
27 Végtagok fejlődése (Dr. Nagy Nándor) 2013.11.29.  
28 Sérvek, regio subinguinalis, canalis femoralis (Prof. Dr. Wenger Tibor) 2013.12.03.  
29 Az alsó végtag klinikai anatómiája II: boka, láb (Dr. Lukáts Ákos) 2013.12.03.  
30 A koponya fejlődése (Dr. Nagy Nándor) 2013.12.13.  

Sejtbiológia Tételsor

Sejtbiológiai tételsor a kollokviumhoz

 

 1. Az eukaryota sejt szerkezete
 2. Sejtek és szövetek előkészítése mikroszkópos vizsgálatokhoz
 3. A sejt mikroszkópos vizsgálati lehetőségei
 4. Biológiai membránok: szerkezet, membránfehérjék, membrándomének, glykokalyx
 5. A sejtmembrán funkciói, membrántranszport
 6. A sejtmag szerkezete és funkciói. A kromatin szerkezete
 7. A nucleolus: szerkezet, funkció
 8. A maghártya szerkezete. Transzport a maghártyán keresztül
 9. A kromoszómák.
 10. Karyogramm, nemi kromoszómák, nemi kromatin
 11. Az RNS molekula: szerkezet, jelentőség és típusok. A transzkripció
 12. A ribosoma: szerkezet és funkció. A transzláció
 13. Fehérjék célba juttatása (sorting), ennek jelentősége
 14. A durva és a sima felszínű endoplazmás retikulum: felépítés és funkció
 15. A Golgi-apparátus: szerkezete, funkciója, szerepe a fehérje-sortingban
 16. Fehérjeszekréció, exocytosis
 17. Vesicularis transzport
 18. A sejtváz elemei: hasonlóságok és különbözőségek  
 19. Mikrotubulusok: szerkezet, fel- és leépülés, szabályozó tényezők, társult motorproteinek
 20. Centrosoma (cytocentrum): szerkezet és funkciók. A mikrotubulusok funkciói
 21. A kinocilium és a primer (érző) csilló: felépítés és jelentőség
 22. Mikrofilamentumok: szerkezet, szabályozás, társult fehérjék
 23. A mikrofilamentumok funkciói, és szerepük a sejt mozgásfolyamataiban
 24. Intermedier filamentumok: szerkezet, funkció, társult fehérjék, előfordulásuk sejttípusokban
 25. Adhéziós molekulák (sejt-sejt és sejt-ECM adhézió)
 26. Sejtkapcsoló struktúrák
 27. A hámsejt általános felépítése, sejtpolaritás, membrándomének, felszínnövelő struktúrák
 28. Membrana és lamina basalis: szerkezet és funkció
 29. Mitosis
 30. A sejtciklus jelentősége, lefolyása, szabályozása
 31. Phagocytosis. Intracelluláris emésztés.
 32. A lysosoma: lysosomalis enzymek szintézise, transzportútja, funkciói, lysosomalis betegségek.
 33. Pinocytosis. Endosoma. Transcytosis
 34. Apoptosis, Autophagia és necrosis. Differenciálódás, őssejtek
 35. Meiosis
 36. A mitochondrium morfológiája, alapvető funkciói, a részfunkciók lokalizációja
 37. A mitochondriális genom, semiautonom organellum, endosymbiosis teória
 38. A mitochondrium járulékos funkciói az ATP-szintézis mellett. A peroxisoma


 

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)