Orvosi képalkotó eljárások - Anatómia modul

2016-2017, ősz (AOKFIZ036_1M)

Leírás

 

Orvosi Képalkotó Eljárások

Anatómia Modul

A tantárgy a modern orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások elméleti alapjait, technikai megvalósításait, illetve az általuk feltárható szelet-anatómiai viszonyokat tárgyalja és mutatja be.

 

A bonctermi gyakorlatok az  és  csoportok számára (I. turnus) a . héten kerülnek megrendezésre:

A gyakorlatok időpontja:

A vizsga időpontja:

 

A bonctermi gyakorlatokat az  és  csoportok számára (II. turnus) a  héten tartjuk:

A gyakorlatok időpontja:

A vizsga időpontja:

 

Az anatómia részjegy teljesítéséhez a hallgatóknak sikeres írásbeli vizsgát kell tenniük. Ennek során a tanteremben vetített különféle képalkotó eljárásokkal készített felvételeken, ill. humán szeletekről készült fényképeken kell tájékozódniuk, a jelölt struktúrákat és a hozzájuk kapcsolódó kérdéseket megválaszolniuk

A gyakorlatok helyszíne: Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet III. emeleti (tetőtéri) bonctermek. 1094 Budapest Tűzoltó utca 58.

Az írásbeli vizsga helyszíne: Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet tanterme. 1094 Budapest Tűzoltó utca 58.

 

Részletes tematika, csoportbeosztás, és gyakorló képanyag a tantárgyhoz tartozó “Dokumentumok” menüpont alatt találhatók.

Dokumentumok

Tematika, órarend (2016-2017)

A, B csoportok beosztása 2022.08.03.
Csoportok beosztása (C,D csoportok) 2022.08.12.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)