Orvosi képalkotó eljárások - Anatómia modul

2015-2016, ősz (AOKFIZ036_1M)

Leírás

 

Orvosi Képalkotó Eljárások

Anatómia Modul

A tantárgy a modern orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások elméleti alapjait, technikai megvalósításait, illetve az általuk feltárható szelet-anatómiai viszonyokat tárgyalja és mutatja be.

Tantárgyfelelős: Dr. Lukáts Ákos egy. adjunktus

A bonctermi gyakorlatok a C és D csoportok számára (I. turnus) az 1-5. héten kerülnek megrendezésre:

A gyakorlatok időpontja: Csütörtök 14.55-16.25

Figyelem! Az 5. héten a C2 és a C3 csoportok gyakorlatai 13.45-kor kezdődnek!

A 6 csoport számára a gyakorlatot 5 hét alatt tartjuk meg, úgy, hogy a D3 csoportot felosztjuk. A D3 csoprtból a többibe (C1-3, D1-2) a mellékelt lista alapján 3-4 fő kerül.

Minden héten csak 4 csoport számára tudunk termet biztosítani, az ötödik azon a héten az oktatásból kimarad. Ez a rendszer lehetőséget biztosít az esetleges hiányzások pótlására is. 

A csoportok terembeosztása a következő:

Csoport 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét
C1 has mellkas arc-nyak agy xxxx
C2 mellkas arc-nyak agy xxx has
C3 arc-nyak agy xxx has mellkas
D1 agy xxx has mellkas arc-nyak
D2 xxx has mellkas arc-nyak agy

 

A bonctermi gyakorlatokat az A és B csoportok számára (II. turnus) a 6-10. héten tartjuk:

A gyakorlatok időpontja: Szerda 13.35-15.05

Az I turnushoz hasonlóan itt a B3 csoport hallgatóit osztjuk el.

A csoportok terembeosztása a következő:

Csoport 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
A1 has mellkas arc-nyak agy xxxx
A2 mellkas arc-nyak agy xxx has
A3 arc-nyak agy xxx has mellkas
B1 agy xxx has mellkas arc-nyak
B2 xxx has mellkas arc-nyak agy

 

Az anatómia részjegy teljesítéséhez a hallgatóknak sikeres írásbeli vizsgát kell tenniük. Ennek során a tanteremben vetített különféle képalkotó eljárásokkal készített felvételeken, ill. humán szeletekről készült fényképeken kell tájékozódniuk, a jelölt struktúrákat és a hozzájuk kapcsolódó kérdéseket megválaszolniuk.

A vizsga időpontjai:

12. hét csütörtök (nov. 26.) 1815-19.00 (A és B csoprtoknak)

                                                19.15-20.00 (C és D csoportoknak)

javítási lehetőség:

13. hét csütörtök (dec. 03.) 18.15-19.00 (minden csoportnak)

 Két javítási lehetőséget biztosítunk a vizsgaidőszak folyamán is. 

Az időpontok:

December 21, 16.00 és

Január 11, 16.00

 

A gyakorlatok helyszíne: Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet III. emeleti (tetőtéri) bonctermek. 1094 Budapest Tűzoltó utca 58.

Az írásbeli vizsga helyszíne: Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet tanterme. 1094 Budapest Tűzoltó utca 58.

A D3 csoport felosztása:

Hallgató neve Beosztott csoportja
Fecske Péter Zsolt C1
Fésűs Luca C1
Gulyás Dániel C1
Keszthelyi Márton C2
Laczkó Katalin C2
Lontai Livia C2
Magyar Márton C3
Mészáros Ágota C3
Molnár Dávid C3
Pártos Katalin D1
Rácz Réka D1
Szabados Bence Arnold D1
Székely Kamilla Erzsébet D1
Tamás Dóra D2
Vajk Dóra D2
Zomborszki Emese D2
Zvoncár Viktor D2

A B3 csoport felosztása:

Hallgató nyomtatási neve Beosztott csoportja
Barta András Gellért A1
Besenyei Dóra A1
Czehlár Dorottya A1
Császár Ilona Bella A1
Fazekas Fruzsina Eszter A2
Hierholcz Emese Noémi A2
Huszár Liliána A2
Kenedli Konrád Norbert A3
Laboda Edit Zita A3
Matolcsi Andrea A3
Nagy Alexandra B1
Reich Orsolya B1
Sarwari Nawida B1
Tar Sándor B2
Tóth Anna B2
Vámos Melinda B2
Varga Lili Beatrix B2

 További információk és gyakorló képanyag a tantárgyhoz tartozó “Dokumentumok” menüpont alatt találhatók.

További kérdésekkel, kérésekkel forduljanak hozzám bizalommal:

Lukást Ákos (lukats.akos@med.semmelweis-univ.hu)

Előadások

1 Anatómiai Modul részvizsga II. MINTAVIZSGA (Dr. Nemeskéri Ágnes) 2015.09.16.  
2 Gyakorló testszeletek (Dr. Lukáts Ákos) 2015.09.16.  
3 Anatómiai Modul részvizsgára gyakorló anyag (Dr. Lukáts Ákos) 2015.09.16.  
4 Anatómiai Modul részvizsgára gyakorló anyag III. (Dr. Lukáts Ákos) 2015.09.16.  
5 Gyakorló képek IV. (Dr. Lukáts Ákos) 2015.09.22.                
6 Az agykoponya és az agy (Dr. Lukáts Ákos) 2015.10.14.  
7 Thorax (Dr. Katz Sándor) 2015.11.11.  
8 Has (Gulácsi György) 2015.11.16.  
9 Vizsgaeredmények (Dr. Lukáts Ákos) 2015.12.02.  

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)