Autizmus Graduális Kurzus

2016-2017, ősz (AOSANT456_1M)

Leírás

Az autizmus egy olyan idegi-fejlődési rendellenesség, amelyre a szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, valamint repetitív és restriktív mozgás jellemző. Az autizmus gyakorlatilag a születéstől fennálló állapot, de gyakran a diagnosztizálásig évek telhetnek el a késői vagy helytelen felismerés miatt. Mivel az autizmus jelenlegi ismereteink szerint nem gyógyítható, így az egyetlen út a korai felismerés és a mielőbbi készségfejlesztő programok elkezdése lenne, ami az autizmusban szenvedő gyermekek helyzetén sokat tudna segíteni.

 

A kurzus egyik célja, hogy olyan alapvető ismeretet adjon az autizmus morfológiai, fejlődéstani, genetikai hátterének részletesebb megértéséhez és az ezen okok által kiváltott tünetek korai felismeréséhez azoknak a leendő orvosoknak, akik a jövőben gyermekgyógyászattal, gyerek – és ifjúságpszichiátriával, valamit családorvoslással szeretnének foglalkozni. A kurzus emellett mindennapokban használható információt adna a más szakirányt választó orvostanhallgatók számára is, akik akár széles szakmai körökben is hasznosíthatnák a kurzus során megszerzett tudásanyagot.

 

A kurzus másik célja a figyelemfelkeltés, aminek segítségével a leendő orvos generáció odafigyelne a szülők által elmondott jelekre vagy a környezetükben lévő „furcsa” viselkedésű gyerekekre és ennek alapján legalább felmerüljön bennük az autizmus, mint esteleges kórkép lehetősége, így a szülőket időben megfelelő szakemberhez tudnák irányítani lerövidítvén azt a holtidőt, ami a születés és a legkorábban megadható fejlesztés megkezdése között eltelne. Mindez lehetővé tenné az autizmusban szenvedő emberek minél sikeresebb jövőbeni integrációját, munkába állításának lehetőségeit a magyar populációban.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:

  1. Fred R. Volkmar – Lisa A. Wiesner: Az autizmus kézikönyve
  2. Balázs Anna: Az autizmus korszerű szemlélete
  3. Janoch Mónika: problémás viselkedések megelőzése és kezelése autizmus spektrum zavarokban
  4. Előadások anyaga

 

Előadások

1 Az autizmus spektrum neuropszichológiai alapjai - Dr. Stefanik Krisztina (Vendégelőadó) 2016.10.31.  
2 Az autizmus spektrum zavarok etiológiájának alapjai - Dr. Győri Miklós (Vendégelőadó) 2016.11.07.  
3 A pszichiátriai betegségek genetikai háttere. Az autizmus genetikája - Barta Csaba (Vendégelőadó) 2016.11.14.  
4 HITEK ÉS TÉVHITEK AZ AUTIZMUS KEZELÉSÉBEN - Dr. Gallai Mária (Vendégelőadó) 2016.11.21.  

Dokumentumok

Segédletek (2016-2017)

Az autizmus spektrumneuropszichológiai alapjai   Belépés után látható! 2022.07.09.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)