Humán anatómia I.

2016-2017, ősz (IBKANT113_1M)

Leírás

A tantárgy célja:

A tantárgy első félévének keretében szeretnénk megismertetni a hallgatókkal az emberi szervezet felépítésének alapjait a sejtszinttől a makroszkópos anatómiáig. Ezen felül bemutatjuk a tudományos kutatás módszertanának alapelemeit.
 
Főbb témakörök:
 • Bevezetés a sejtbiológiába. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák.
 • A sejtmag, génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok. 
 • A sejtváz és a sejtközpont, sejten belüli mozgások. 
 • A sejthártya, a sejt és környezete. 
 • Transzportfolyamatok a sejtben. 
 • Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál. 
 • Mitokondrium, peroxiszóma. 
 • Tumorsejtbiológia. 
 • Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis. 
 • Bevezetés a szerv- és szövettanba: alapszövetek, vér és immunsejtek, nyirokszervek. 
 • A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia.
 • Az élettudományi kutatások eszköztárának bemutatása: fény- és elektronmikroszkópia, digitális mikroszkópia. 
 • Szövettani technikák, immunhisztokémia, vérkenet készítése. Élettudományi adatbázisok felhasználása. 
 • Bevezetés a bioinformatikába, biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények.
 

Előadások

1 Bevezető előadás (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.09.05.  
2 Fény- és elektronmikroszkópos technikák (Dr. Dávid Csaba) 2016.09.07.  
3 Az ember sejtjeit felépítő elemek: az élő anyag molekulái, biológiai makromolekulák (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.09.12.  
4 Szövettani technika, biológiai minták előkészítése Fény- és elektronmikroszkópia (Zsiros Viktória) 2016.09.14.  
5 Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok (Dékány Bulcsú) 2016.09.19.  
6 Sejtváz és sejtközpont; sejten belüli mozgások (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2016.09.21.  
7 A sejthártya, a sejt és környezete, receptorok, jelátviteli folyamatok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.09.26.  
8 Mitokondrium, peroxiszóma (Zsiros Viktória) 2016.09.28.  
9 Transzportfolyamatok. Endocitózis, vezikuláris transzport. Exocitózis. (Dr. Katz Sándor) 2016.10.03.  
10 Sejtosztódás, sejtciklus szabályozása. Apoptózis, sejthalál. (Dékány Bulcsú) 2016.10.05.  
11 Tumorbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária) 2016.10.10.  
12 Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények (Dékány Bulcsú) 2016.10.17.  
13 Állatbiotechnológia kutatások (Gócza Elen) 2016.10.19.  
14 Bevezetés a szövettanba: Hámszövet és sejtkapcsoló struktúrák (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.10.24.  
15 Digitális mikroszkópia: Orvosbiológiai alkalmazások - Dr. Krenács Tibor (Vendégelőadó) 2016.11.02.  
16 A kötőszövet (Pálfi Emese) 2016.11.07.  
17 Fény- és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatok, morfometria - Dr. Négyessi László (Vendégelőadó) 2016.11.09.  
18 Támasztószövet, csontfejlődés (Zsiros Viktória) 2016.11.14.  
19 Izomszövet (Dékány Bulcsú) 2016.11.21.  
20 Szövettan ismétlés, mikroszkópia (Zsiros Viktória) 2016.11.23.  
21 Nyirokszervek, az immunrendszer felépítése (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2016.11.28.  
22 Szövettani technikák, immunhisztokémia (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2016.11.30.  
23 A vér- és immunsejtek (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2016.12.05.  
24 A vér alakos elemeinek vizsgálata: vérkenet (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2016.12.07.  

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)