Fejlődésbiológia I.

2016-2017, ősz (AOVANT457_1M)

Leírás

 

A tantárgy célja:

Az egyedfejlődési mechanizmusok és fejlődési rendellenességek molekuláris szabályozásának valamint a kóros környezeti hatások terhességre gyakorolt hatásának ismertetése. A felnőtt anatómiai viszonyok kialakulási folyamatának megismertetése.
 
Főbb témák:
  • Bevezetés a fejlődésbiológiába és jelentősége az orvostudományban
  • A kísérletes embriológia eszköztára
  • Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok: maternális hatás, polarizáció, homeobox gének, transzkripciós faktorok, epigenetikus hatások, sejten kívüli tényezők (növekedési faktorok extracelluláris mátrix, bazális membrán) hatása a sejtek differenciációjára, sejtvándorlás 
  • Őssejt biológia és regeneráció
  • Csíravonal determinációja, oogenezis
  • Teratogenesis
  • Tengelyképződés
 

Előadások

1 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok I. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.09.21.  
2 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.09.28.  
3 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2016.10.05.  
4 Sejt-sejt kölcsönhatások, extracelluláris mátrix és integrinek az embrióban (Dr. Kocsis Katalin) 2016.10.12.  
5 Germ line determinants and oogenesis (Prof. Dr. Oláh Imre) 2016.10.26.  
6 Anteroposterior és dorsoventralis patterning. (Dr. Kocsis Katalin) 2016.11.02.  
7 Sejtsors, sejt differenciáció és Notch szignalizáció, gasztruláció (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2016.11.16.  

Dokumentumok

Fejlődésbiológia I. (2016-2017)

Tematika 2016/17 I.   Belépés után látható! 2022.07.08.

További dokumentumok (2016-2017)

Tételsor vizsgára 2022.08.03.

Tematika

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Fogorvostudományi Kar (FOK)

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Doktori Iskola (PhD)

Posztgraduális képzések (PG)