Munkatársak listája

Dr. Dobolyi Árpád

Személyes adatok

Beosztás Laborvezető
Fokozat Ph.D., Dr. habil., MTA doktora
Funkció Tudományos tanácsadó
E-mail
Belső mellék 53634
Telefon
Fax
Postacím
Szobaszám
Személyes honlap

Szakmai önéletrajz

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ – Dr. Dobolyi Árpád

 

Személyi adatok

Állampolgárság: magyar

Született: Budapest, 1970 márc. 25.

Családi állapota: nős, 2 gyerek

 

Elérhetőség

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. Tel: +36-1-215-6920 / 53634; +36-1-218-1612; Email: dobolyi.arpad@med.semmelweis-univ.hu

 

MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1C. Tel: +36-1-372-2500 / 8773; Email: dobolyia@caesar.hu

 

Tanulmányi adatok és munkahelyi előmenetel

1984-1988: Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Integrált Természettudományi Tagozat

1989-1995: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Vegyész Szak

1993-1994: Bristol University, UK, Gyógyszertan

1995-1998: Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Celluláris és Molekuláris Élettan Doktori Program, nappali tagozat

2000: PhD fokozat, elméleti orvostudományok, summa cum laude, témavezetője: Dr. Juhász Gábor, doktori értekezés címe: A nem-adenozin nukleozidok idegrendszerbeli szerepének vizsgálata

1999-2005 (2001-től külföldi tanulmányúton): MTA-ELTE Neurobiológiai Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs

2005-2007: Magyar Tudományos Akadémia, MTA-Semmelweis Egyetem Neuromorfológiai Kutatócsoport, Marie Curie ösztöndíjas, tudományos főmunkatárs

2007- 2012: Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs

2013-               : Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, a Neuromorfológiai Kutatócsoport vezetője, tudományos főmunkatárs

2014-   : MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadó

 

Címek, kitüntetések, ösztöndíjak

1988: A Magyar Kémikusok Egyesületének Szent-Györgyi Albert Emlékérme az 1987-es és az 1988-as Nemzetközi Kémiai Diákolimpia bronz, illetve ezüstérmének elnyeréséért

1989: Az Eötvös Kollégium külsős tagja

1992: Kiváló tanulmányi eredményért és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételéért 1992-ben Kiemelt, majd 1993-ban Köztársasági ösztöndíj

1993:   A British Council ösztöndíja az 1993-94-es tanévre Nagy Britanniába, a Bristoli Egyetemre, gyógyszertani tanulmányok és kutatások céljából

1995: Gödöllőn, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia állatszervezettani Szekciójának második díja

1997, 1999:     A Japán Oktatási Minisztérium ösztöndíja 1997-ben két hónapra, majd 1999-ben három hónapra a National Institute for Physiological Sciences Intézetbe, Okazakiba a mozgásszabályozás kutatása céljából

2001-2005: National Institutes of Health ösztöndíja az Egyesült államokba, fő kutatási terület a neuropeptidek idegrendszeri funkciójának vizsgálata

2004: A NARSAD (National Alliance for Research in Schizophrenia and Depression – egy USA-beli alapítvány) Young Investigator Award díja

2004: A fiatal kutatók tudományos előadásianak versenyén a FARE (Fellows Award for Research Excellence) díj a National Institutes of Health-ben

2005: az Európai Bizottság Marie Curie Intra-European Fellowship 2 eves ösztöndíja

2007: a Magyar Tudományos Akadémia 3 éves  Bolyai János Kutatási Ösztöndíja

2011: a Magyar Tudományos Akadémia 3 éves  Bolyai János Kutatási Ösztöndíja

2012: A November hónap OTKA kutatója

2014: A Magyar Tudományos Akadémia Doktora

2015: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Emléklapja

2015: A Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára

 

Elnyert kutatási pályázatok

Mint vezető kutató:

2004-2005 NARSAD Young Investigator Award Grant. Cím: The action of TIP39 on corticotropin-driven stress systems.

2005-2007 MC-IRG 016423 Marie Curie International Reintegration Grant of the European Commission. Cím: Expression and neuroprotective function of latent transforming growth factor beta binding proteins in the central nervous system of rodent and human.

2007-2011 NKTH-OTKA K67646 kutatási pályázat. Cím: Morphological basis of the role of a novel peptidergic neuromodulator system in nociceptive information processing.

2009-2011 NFM-OTKA NNF 78219 kutatási pályázat. Cím: Transforming growth factor beta proteins in the central nervous system.

2010-2011 A Pfizer Hungary Kft. Alapkutatási pályázata. Cím: Identification of target proteins for the treatment of postpartum depression and psychosis.

2011-2012 OTKA NNF2 85612 kutatási pályázat. Cím: The function of transforming growth factor beta proteins in the central nervous system.

2012-2016 OTKA K100319 kutatási pályázat. Cím: Novel peptiderg mechanisms in central maternal adaptations.

2014-2017 A nemzeti agykutatási program KTIA_NAP_13-2-2014-0004 kutatási pályázata. Cím: Az utódgondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben.

2016-2019 OTKA K116538 kutatási pályázat. Cím: Neurogenomic basis of parental behaviour: gene expressional differences in brain on phylogenetic and individual levels.

Mint senior kutató:

2008-2011 OTKA NK 72929 kutatási pályázat. Cím: Topography and neurochemical characterization of hypothalamic and central autonomic pathways.

2009-2013 NKTH TECH_09_A1 konzorciális kutatási pályázat. Cím: Development of intelligent nanosensor diagnosing ion homeostasis at subcellular level.

2015-2016 Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány (RGCA) kutatási támogatás. Cím: Korai mitokondrium-asszociált ER membrán (MAM) fehérjecélpontok feltárása β-amyloid indukált demenciákban.

2016-2019 NKFIH VEKOP-2.3.3-15 infrastrukturális pályázat. Cím: Spinning disc, TIRF és konfokális lézer pásztázó mikroszkópos központ kialakítása élő sejtekben zajló molekuláris folyamatok és kölcsönhatások gyors megjelenítésére.

2016-2017 Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány (RGCA) kutatási támogatás. Cím: Korai metabolikus markerek feltárása krónikus agyi hipoperfúzió indukált demenciában.

 

Oktatási tevékenység

1997-1998: ELTE Összehasonlító Élettani Tanszékén laboratóriumi gyakorlatvezető.

1999-2000: a Semmelweis Egyetem 1. sz. Élettani Intézetében laboratóriumi gyakorlatvezető.

2009:   Meghívott előadó az Állami Egészségügyi Központ által szervezett, Klinikai és Elméleti Audiológia címmel tartott tanfolyamon. Előadásának címe: A központi idegrendszer szerepe a hallásban.

2009:   Meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által indított Humán Neuroanatómia 3 – Szabályozó rendszerek neuroanatómiája nevű PhD kurzuson. Előadásának címe: Az alvás, az ébrenlét, és az álom neuroanatómiája.

2010, 2012: Neuropeptidek szerepe az idegrendszer működésében címmel PhD kurzus szervezője és előadója a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájában.

2012, 2014: Meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által indított Celluláris és Molekuláris Neurobiológia nevű PhD kurzuson. Előadásának címe: Növekedési faktorok és receptoraik a központi idegrendszerben.

2013, 2015: Meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által indított Neuroendokrinológia nevű PhD kurzuson. Előadásának címe: Az anyai magatartás hormonális szabályozása.

2012- : Sejtbiológia, szövettan, és neuroanatómia előadásokat tart orvostanhallgatóknak magyarul és angolul a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében.

2014- : A Bevezetés a rendszerbiológiába kötelezően választható Biológus MSc kurzus tárgyfelelőse és előadójaaz Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2014- : Az emlős-humán szövet- és szervfejlődéstan Biológus MSc kurzus előadójaés gyakorlatvezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2014- : Bevezetés a molekuláris neurobiológiábaBiológus MSc kurzus előadójaaz Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2014- : Szabályozásbiológia kötelező Biológus MSc kurzus előadójaaz Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2015- : Élettani vizsgálómódszerek kötelezően választható Biológus MSc gyakorlat vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2016-: Molekuláris Idegtudomány címmel kötelezően választható MSc kurzus tárgyfelelőse és előadója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

 

PhD témavezetés:

2007-    A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában akkreditált témavezető.

2007-2012: A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Bagó Attilának, aki 2012-ben „A TIP39-PTH2 receptor neuromodulator rendszer rágcsálók és főemlősök központi idegrendszerében” címmel szerzett PhD fokozatot.

2008-2013: A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Cservenák Melindának, aki 2013-ban „A tuberoinfundibular peptide of 39 residues nevű neuropeptid szerepe az utódgondozás központi idegrenszeri szabályozásában” címmel szerzett PhD fokozatot.

2009- 2015   A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Vincze Csillának, aki 2015-ben ”Transzformáló növekedési faktor beta proteinek a központi idegrendszerben” címmel szerzett PhD fokozatot.

2011-    A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Szabó Éva Rebekának, aki 2014-ben szerzett abszolutóriumot. A doktori téma címe: A központi idegrendszeri amylin, egy újonnan azonosított neuropeptid szerepe az utódgondozásban.

2013-    A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Pál Gabriellának, aki 2014-ben szerzett abszolutóriumot. A doktori téma címe: Transzformáló növekedési faktor béta fehérjék és receptoraik szerepe agyi ischemia során.

2014-    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Ravasz Lillának. A doktori téma címe: A gyorsan tüzelő interneuronok szerepe a fiziológiás hangulatváltozások és pszichiátriai betegségek mechanizmusaiban.

2014-    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Gellén Barbarának. A doktori téma címe: Post-transzlációs módosulások és proteomikai változások a szinapszisban hangulatváltozással összefüggő folyamatok során.

2015-   A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Lékó Andrásnak. A doktori téma címe: Növekedési faktorok az anyai idegrendszeri adaptációkban.

2015-   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Udvari Edina Brigittának. A doktori téma címe: Az anyákban, valamint az anyai depriváció hatására az utódokban bekövetkező fehérjeváltozások vizsgálata.

2015-   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Fazekas Emese Alexandrának. A doktori téma címe: Nemi szerepek neurogenetikai háttere énekesmadarakban és kisemlősökben

 

 

Szakdolgozati és TDK témavezetés:

2006-2007: Brenner Dávid, a Semmelweis Egyetem VI. évf. hallgatója Rektori Pályázatának konzulense. A rektori pályázat címe: Neurotranszmitterek a fejlődő idegrendszerben: a TIP39 fejlődése patkányban

2008-2009: Domokos Dominika, fiatal kutató. A kutatási téma címe: Az anyai viselkedés során aktiválódó neuronok a patkány agytörzs egy újonnan leírt sejtcsoportjában.A dolgozat a VII. KutDiák Esszépályázat Elméleti Orvostudomány szekciójában I. helyezést ért el.

2008-2012: Mogyoródi Bence, a Semmelweis Egyetem IV-VI. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe:  A nucleus paralemniscalis medialis efferens neuronális kapcsolatai. Az előadás a Semmelweis Egyetem 2011. évi TDK konferenciáján I. díjat nyert.

2009-2010: Szabó Éva Rebeka, az ELTE biológus hallgatójának szakdolgozati témavezetője. A szakdolgozati téma címe: Rekombináns vírusok, mint neuronális pályajelölő anyagok.

2009-2011:      Domokos Dominika, a Semmelweis Egyetem I.-II. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: Agytörzsi neuronok aktivitásának változása az anyai viselkedéssel összefüggésben. A Kutató Diákok Esszépályázatának I. Díja az Elméleti Orvostudomány Szekcióban.

2009-2013: Pál Gabriella, a Semmelweis Egyetem III-VI. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: A TGF-β fehérjék expressziója patkányagyban kísérletesen indukált fokális ischaemiát követően. Az előadás a Semmelweis Egyetem 2012. évi TDK konferenciáján III. díjat, a Semmelweis Egyetem 2013. évi TDK konferenciáján I. díjat, az Országos TDK Konferencián Különdíjat nyert.

2011-2012:      Gubik Károly, a Semmelweis Egyetem III. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: Kölykök vokalizációja patkányban, a sírás állatmodellje.

2012-2015       Lékó András, a Semmelweis Egyetem III.-VI. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: Az IGF binding protein-3 (IGFBP-3) expressziójának megváltozása és mintázata laktáló anyák hypothalamusában.Az előadás a Semmelweis Egyetem 2013 ill. 2014. évi TDK konferenciáján III. illetve II. díjat nyert, az Országos Diákköri Konferencián 2015-ben pedig I. díjjal jutalmazták.

2014-2015       Udvari Edina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV.-V. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: A szinaptikus proteom változásai az anyai hipotalamuszban.Az előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014. évi TDK konferenciáján I. díjat nyert.

 

Meghívásos Tudományos Előadások

Cservenák Melinda, Kis Viktor, Keller Dávid, Menyhárt Lilla, Dimén Diána, Szabó R Éva, Barna János, Ted B. Usdin, Dobolyi Árpád (2016) A galanin neuronok karakterizálása anya állatok mediális preoptikus areájában.III. Magyar Neuroendokrin Szimpózium, a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXVI. Kongresszusának szatellit rendezvénye, Szeged.

Dobolyi Árpád(2016) Az anyai viselkedés szabályozásának új peptiderg mechanizmusai. Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája (FAMÉ 2016), Pécs.

András Lékó, Melinda Vitéz-Cservenák, Hanna Öllös, János Hanics, Alán Alpár, Árpád Dobolyi (2016) Insulin-like growth factor-I (IGF-I) as a novel regulator of prolactin secretion. Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája (FAMÉ 2016), Pécs.

Éva R. Szabó, Melinda Cservenák, Thomas A. Lutz, Árpád Dobolyi (2015)Amylin, a novel neuropeptide expressed in the medial preoptic area, has anti-depression-like actions in postpartum mice. Neuropeptides 2015 Conference, Aberdeen, Nagy-Britannia.

A.Dobolyi (2015) Neuropeptides and maternal responsiveness14th international congress on amino acids and proteins. Vienna, Austria

A.Dobolyi (2015) Inputs and activational mechanisms of preoptic galanin neurons in mother rats. Neuropeptides 2015, Aberdeen, UK

A.Dobolyi (2015) Az utódgondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben. Magyar Tudományos Akadémia, Orvosi Osztály

A.Dobolyi (2014) Systems biological tools to identify drug targets for the treatment of postpartum depression. XIII. Conference of the Hungarian Clinical Neurogenetics Society, Galyatető, Hungary.

A.Dobolyi (2014) A systems biological approach to identify drug targets in stroke. VIII. Symposium of the Experimental Pharmacological Section of the  Hungarian Society of Experimental and Clinical Pharmacology, Velence, Hungary.

A.Dobolyi (2013) A thalamic relay center affecting maternal physiology by peptidergic mechanisms. The 5th International Conference on The Parental Brain Conference, Regensburg, Germany.

A.Dobolyi (2013) Identification of potential drug targets in postpartum depression. XIV. Hungarian Neuroscience Society Meeting, Budapest, Hungary.

A.Dobolyi (2012) Brain circuitry of maternal adaptation. ´The Impact of the next generation of neurobiologists´. The IBRO International Workshop 2012, Szeged, Hungary.

A. Dobolyi(2010) Central amylin expression and its potential involvement in maternal regulations. 7th International Symposia on the CGRP Family, Queenstown, New Zealand.

A.Dobolyi (2010) The role of TIP39 in maternal adaptations. Neural Cell Function Interest Group, National Institutes of Health, Bethesda, USA.

A.Dobolyi (2010) Microarray reveals robust induction of amylin in the maternal preoptic area. The 4th International Conference on The Parental Brain, Edinburgh, Scotland, UK.

A.Dobolyi, M.Cservenák,I. Bodnár, M. Palkovits, G.M. Nagy, T.B. Usdin (2010) Anatomical and functional evidence for the involvement of tuberoinfundibular peptide of 39 residues in the regulation of suckling-induced prolactin release. The 7th International Congress of Neuroendocrinology, Rouen, France.

A.Dobolyi (2010) Brain distribution of mRNAs encoding TGF-betas and latent TGF-beta binding proteins. Colloquium series, Institute for Anatomy and Cell Biology, University Freiburg, Germany.

Cservenák M., Palkovits M., Usdin T.B., Dobolyi A.* (2009) Activation of posterior thalamic TIP39 neurons in mother rats. Neuropeptide Festival, Meeting of the European Neuropeptide Club and the Summer Neuropeptide Conference, Salzburg, Austria.

 

Tudományos Ismeretterjesztő Előadások

Dobolyi A (2015) Az utódgondozási viselkedés neurobiológiája, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlőgimnázium, Apáczai napok

Dobolyi A (2014) Az anyai idegrendszer, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Élő-adás előadássorozat

 

Nyelvismeret

Felsőfokú C-típusú állami angol nyelvvizsga

Középfokú C-típusú állami német nyelvvizsga

Középfokú C-típusú állami francia nyelvvizsga

 

 

Közéleti tevékenység

Tudományos társasági tagság:

The Endocrine Society, Society for Neuroscience, Forum of European Neuroscience Societies, International Brain Research Organization, Magyar Idegtudományi Társaság, Magyar Élettani Társaság

Tudományos társasági vezetőségi tagság:Magyar Idegtudományi Társaság

Konferencia Szervező- és Programbizottság: XIV Conference of the Hungarian Neuroscience Society

Konferencia Szervező- és Programbizottság: XV Conference of the Hungarian Neuroscience Society

Bizottsági tagság:

Magyar Tudományos Akadémia, Fiatal Kutatók Testülete, 2010-2014

Magyar Tudományos Akadémia, Neurobiológiai Bizottság, 2014-

Bíráló fokozatszerzésen: Dénes Ádám, PhD, Semmelweis Egyetem, 2007

  Bodor Ágnes Lívia, PhD, Semmelweis Egyetem, 2009

  Kwakowsky Andrea, PhD, ELTE, 2009

  Ludányi Anikó, PhD, Semmelweis Egyetem, 2011

  Tóth Kinga, PhD, Semmelweis Egyetem, 2012

                                     Csanáky Katalin Andrea, Pécsi Egyetem, 2014

                                    Molnár Csilla, Semmelweis Egyetem, 2015

  Fodor Anna, Semmelweis Egyetem, 2015

Bírálóbizottsági tagság:         Slézia Andrea, PhD, Semmelweis Egyetem, 2009

Barabás Klaudia, PhD, ELTE, 2011

Takács Eszter, PhD, ELTE, 2012

Tresóné Takács Virág, PhD, Semmelweis Egyetem, 2012

Vida Barbara, PhD, ELTE, 2012

Kis Katalin, PhD, ELTE, 2015

Kurkó Dalma, PhD, ELTE, 2015

Varga János, Semmelweis Egyetem, 2015

PhD Szigorlati bizottsági tagság: Hangya Balázs, Semmelweis Egyetem, 2009

           Kaszás Attila, Semmelweis Egyetem, 2010

               Rovó Zita, Semmelweis Egyetem, 2012

Cserép Csaba, Semmelweis Egyetem, 2013

                                    Szabadits Eszter, Semmelweis Egyetem, 2013

                                        Ashaber Mária, Semmelweis Egyetem, 2013

                             Horváth Domonkos Áron, Semmelweis E., 2014

                Szigeti Katalin, Semmelweis Egyetem, 2014                          

Chiovini Balázs, Semmelweis Egyetem, 2014

 

Rendszeres kézirat bírálói tevékenység a következő folyóiratok számára:

                                  Acta Physiologica Hungarica, IF: 0,882

Brain Research, IF: 2,828

Current Medicinal Chemistry, IF: 4,070

                                  Endocrinology, IF: 4,717

European Journal of Nutrition, IF: 3,127

Experimental Neurology, IF: 4,645

International Journal of Molecular Sciences, IF: 2,598

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, IF: 6,430

Journal of Neuroendocrinology, IF: 3,507

Neuropeptides, IF: 2,546

Neuroscience Letters, IF: 2,026

Physiological Research, IF: 3,033

Physiology and Behaviour, IF: 1,487

PlosOne, IF: 3,730

                                  Reproductive Biology and Endocrinology, IF: 2,144

Pályázat bírálói tevékenység a következő ügynökségek számára:

Horizon 2020, European Commission, Consortial Panel

Horizon 2020, European Commission, Marie Sklodowska Curie Actions

7th Framework Programme of the European Commission, Consortial Panel

7th Framework Programme of the European Commission, Marie Curie Actions

Research Technological Development & Innovation Actions, Greece

Research Promotion Foundation of Cyprus

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bólyai Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Merit Díj, Semmelweis Egyetem

Publikációk

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 

Tudományos cikkek (összesített impakt faktor: 282,06, H-index: 21)

 

 

1.        Cservenák M, Kis V, Keller D, Dimén D, Menyhárt L, Oláh S, Szabó ÉR, Barna J, Renner É, Usdin TB, Dobolyi A. Maternally involved galanin neurons in the preoptic area of the rat. Brain Struct Funct. 2016 Jun 14. [Epub ahead of print] PMID: 27300187.

Impakt faktor: 5.811

 

2.        Gellén B, Völgyi K, Györffy BA, Balogh B, Darula Z, Éva HG, Baracskay P, Czurkó A, Hernádi I, Juhász G, Dobolyi Á, Kékesi KA. Proteomic investigation of the prefrontal cortex in the rat clomipramine model of depression. J Proteomics. 2016 Jun 28. pii: S1874-3919(16)30266-4. doi: 10.1016/j.jprot.2016.06.027. [Epub ahead of print]. PMID: 27371348.

Impact factor: 3.867

 

3.        Völgyi K, Udvari EB, Szabó ÉR, Györffy BA, Hunyadi-Gulyás É, Medzihradszky K, Juhász G, Kékesi KA, Dobolyi A. Maternal alterations in the proteome of the medial prefrontal cortex in rat. J Proteomics. 2016 May 24. pii: S1874-3919(16)30206-8. doi: 10.1016/j.jprot.2016.05.013. [Epub ahead of print].

Impakt faktor: 3.867

 

4.        Lakatos RK, Dobolyi A, Todorov MI, Kékesi KA, Juhász G, Aleksza M, Kovács Z.(2016)Guanosine may increase absence epileptic activity by means of A2A adenosine receptors in Wistar Albino Glaxo Rijswijk rats. Brain Res Bull. 124:172-181.

Impakt faktor: 2.572

 

5.        Györffy B.A., Gulyássy P., Gellén B., Völgyi K., Madarasi D., Kis V., Ozohanics O., Papp I., Kovács P., Lubec G., Dobolyi A., Kardos J., Drahos L., Juhász G., Kékesi K.A. (2016) Widespread alterations in the synaptic proteome of the adolescent cerebral cortex following prenatal immune activation in rats.Brain Behav Immun. 2016 Apr 4. pii: S0889-1591(16)30074-5. doi: 10.1016/j.bbi.2016.04.002. [Epub ahead of print] PMID: 27058163

Impakt faktor: 5.874

 

6.        Nardai S., Dobolyi A., Skopal J., Lakatos K., Merkely B., Nagy Z.(2016)Delayed Gelatinase Inhibition Induces Reticulon 4 Receptor Expression in the Peri-Infarct Cortex. Journal of Neuropath Exp Neur. 75:379-85.

Impakt faktor: 3.432

 

7.        Völgyi K., Háden K., Kis V., Gulyássy P., Badics K., Györffy B.A., Simor A., Szabó Z., Janáky T., Drahos L., Dobolyi Á., Penke B., Juhász G., Kékesi K.A. (2016) Mitochondrial Proteome Changes Correlating with β–Amyloid Accumulation. Mol Neurobiol. 2016 Feb 24. [Epub ahead of print]

Impakt faktor: 5.397

 

8.        Szabó É.R., Cservenák M., Lutz T.A., Gévai L., Endrényi M., Simon L., Dobolyi A. (2015)Behavioral changes in mothers and maternally sensitized female mice. Behaviour. 152:1801-19.

Impakt faktor: 1.315

 

9.        Völgyi K., Gulyássy P., Háden K., Badics K., Kis V., Kékesi K.A., Simor A., Györffy B., Tóth E.A., Lubec G., Juhász G., Dobolyi A. (2015) Synaptic mitochondria: A brain mitochondria cluster with a specific proteome. J. Proteomics. 120:142-157.

Impakt faktor: 3.867

 

10.    Dobolyi A., Ostergaard E., Bagó A.G., Dóczi T., Palkovits M., Gál A., Molnár M.J., Ádám-Vizi V., Chinopoulos C. (2015) Exclusive neuronal expression of SUCLA2 in the human brain. Brain Struct. Funct. 220:135-151.

Impakt faktor:5.811

 

11.    Romanov R.A., Alpár A., Zhang M.D., Zeisel A., Calas A., Landry M., Fuszard M., Shirran S.L., Schnell R., Dobolyi A., Oláh M., Spence L., Mulder J., Martens H., Palkovits M., Uhlen M., Sitte H.H., Botting C.H., Wagner L., Linnarsson S., Hökfelt T., Harkany T. (2015) A secretagogin locus of the mammalian hypothalamus controls stress hormone release. EMBO J. 34:36-54.

Impakt faktor: 9.643

 

12.    Kovács Z., Kékesi K.A., Juhász G., Dobolyi A. (2015) Modulatory effects of inosine, guanosine and uridine on lipopolysaccharide-evoked increase in spike-wave discharge activity in Wistar Albino Glaxo/Rijswijk rats. Brain Res Bull. 118:46-57.

Impakt faktor: 2.572

 

13.    Pál I., Kardos J., Dobolyi A., Héja L. (2015)Appearance of fast astrocytic component in voltage-sensitive dye imaging of neural activity. Mol Brain. 8:35.

Impakt faktor: 3.745

 

14.    Kovács Z., Kékesi K.A., Dobolyi A., Lakatos R., Juhász G. (2015) Absence epileptic activity changing effects of non-adenosine nucleoside inosine, guanosine and uridine in Wistar Albino Glaxo Rijswijk rats. Neuroscience 300:593-608.

Impakt faktor: 3.231

 

15.    Nardai S., Dobolyi A., Pál G., Skopál J., Pintér N., Lakatos K., Merkely B., Nagy Z (2015) Selegiline promotes NOTCH_JAGGED signaling in astrocytes of the peri-infarct region and improves the functional integrity of the neurovascular unit in a rat model of focal ischemia. Restor. Neurol. Neurosci. 33:1-14.

Impakt faktor: 2.661

 

16.    Dobolyi A., Bagó A.G., Gál A., Molnár M.J., Palkovits M., Adam-Vizi V., Chinopoulos C. (2015) Localization of SUCLA2 and SUCLG2 subunits of succinyl CoA ligase within the cerebral cortex suggests the absence of matrix substrate-level phosphorylation in glial cells of the human brain. J. Bioenerg. Biomembr. 47:33-41.

Impakt faktor: 2.08

 

17.    Kovács Z., Kékesi K.A., Juhász G., Barna J., Héja L., Lakatos R., Dobolyi A. (2015) Non-adenosine nucleoside inosine, guanosine and uridine as promising antiepileptic drugs: a summary of current literature. Mini Rev. Med. Chem. 14:1033-1042.

Impakt faktor: 2.841

 

18.    Pal G., Lovas G., Dobolyi A. (2014) Induction of transforming growth factor beta receptors following focal ischemia in the rat brain. PLoS One 9:e106544, 1-15.

Impakt faktor: 3.234

 

19.    Dobolyi A., Grattan D.R., Stolzenberg D.S. (2014) Preoptic inputs and mechanisms that regulate maternal responsiveness.J. Neuroendocrinol. 26:627-640.

Impakt faktor: 3.138

 

20.    DobolyiA., Kékesi A.K., Juhász G., Székely A.D., Lovas G., Kovács Z. (2014) Receptors of peptides as therapeutic targets in epilepsy research. Curr. Med.Chem. 21:764-787.

Impakt faktor: 3.853

 

21.    Györffy B., Kovács Z., Gulyássy P., Simor A., Völgyi K., Orbán G., Baracskay P., Szabó Z., Janáky T., Dobolyi A., Juhász G., Czurkó A., Kékesi A.K. (2014)Brain protein expression changes in WAG/Rij rats, a genetic rat model of absence epilepsy after peripheral lipopolysaccharide treatment. Brain Behav. Immun. 35:86-95.

Impakt faktor: 5.889

 

22.    Kovács Z., Kékesi A.K., Juhász G., DobolyiA. (2014) The antiepileptic potential of nucleosides. Curr. Med.Chem. 21:788-821.

Impakt faktor: 3.853

 

23.    Kovács Z., DobolyiA.,Juhász G., Kékesi A.K. (2014) Lipopolysaccharide induced increase in seizure activity in two animal models of absence epilepsy WAG/Rij and GAERS rats and Long Evans rats. Brain Res Bull.104:7-18.

Impakt faktor: 2.718

 

24.    Cservenák M., Szabó É.R., Bodnár I., Lékó A., Palkovits M., Nagy G.M., Usdin T.B., Dobolyi A. (2013) Thalamic neuropeptide mediating the effects of nursing on lactation and maternal motivation.Psychoneuroendocrinology 38:3070-3084.

Impakt faktor: 5.591

 

25.    Kovács Z., Slézia A., Bali Z.K., Kovács P., Dobolyi A., Szikra T., Hernádi I., Juhász G. (2013) Uridine modulates neuronal activity and inhibits spike-wave discharges of absence epileptic Long Evans and Wistar Albino Glaxo/Rijswijk rats. Brain Res Bull. 97:16-23.

Impakt faktor: 2.974

 

26.    Kovács Z., DobolyiA., Kékesi A.K., Juhász G., (2013) 5'-nucleotidases, nucleosides, and their distribution in the brain: pathological and therapeutic implications. Curr. Med.Chem. 20:4217-4240.

Impakt faktor: 3.715

 

27.    Varga T., Mogyoródi B., Bagó A.G., Cservenák M., Domokos D., Renner E., Gallatz K., Usdin T.B., Palkovits M., Dobolyi A. (2012) Paralemniscal TIP39 is induced in rat dams and may participate in maternal functions.Brain Struct. Funct. 217:323-335.

Impakt faktor: 7.837

 

28.    Szabó E.R., Cservenák M., Dobolyi A. (2012) Amylin is a novel neuropeptide with potential maternal functions. FASEB J. 26:272-281.

Impakt faktor: 5.704

 

29.    Pál G., Vincze C.,  Renner É., Wappler E.A.,Nagy Z.,Lovas G.,Dobolyi A. (2012) Time course, distribution and cell types of induction of transforming growth factor betas following middle cerebral artery occlusion in the rat brain. PLoS One 7(10):e46731.

Impakt faktor: 3.730

 

30.    Héja L., Nyitrai G., Kékesi O., Dobolyi A., Szabó P., Fiáth R., Ulbert I., Pál-Szenthe B., Palkovits M., Kardos J. (2012)Astrocytes convert network excitation to tonic inhibition of neurons. BMC Biol. 10:26.

Impakt faktor: 6.531

 

31.    Dobolyi A., Vincze C., Pál G., Lovas G. (2012) The neuroprotective functions of transforming growth factor beta proteins. Int. J. Mol. Sci.13:8219-8258.

Impakt faktor: 2.464

 

32.    RennerE., PuskásN., Dobolyi A., PalkovitsM. (2012)Glucagon-like peptide-1 of brainstem origin activates dorsomedial hypothalamic neurons in satiated rats. Peptides 35:14-22.

Impakt faktor: 2.522

 

33.    Dobolyi A., Dimitrov E., Palkovits M., Usdin T.B. (2012) The neuroendocrine functions of the parathyroid hormone 2 receptor.Front Endocrinol (Lausanne). 3, 121:1-10.

 

34.    Dobolyi A. (2011) Novel potential regulators of maternal adaptations during lactation: tuberoinfundibular peptide 39 and amylin. J. Neuroendocrinol. 23:1002-1008.

Impakt faktor: 3.138

 

35.    Dobolyi A., Kovács Z., Juhasz G., Kardos J. (2011) Uridine function in the central nervous system. Curr. Top. Med. Chem. 11:1058-1067.

Impakt faktor: 4.174

 

36.    Molnár T., Dobolyi A., Nyitrai G., Barabás P., Héja L., Emri Z., Palkovits M., Kardos J. (2011) Calcium signals in the nucleus accumbens: Activation of astrocytes by ATP and succinate.BMC Neurosci. 12:96.

Impakt faktor: 3.042

 

37.    Kovács Z., Juhasz G., Palkovits M., Dobolyi A., Kékesi K.A. (2011) Area, age and gender dependence of the nucleoside system in the brain: a review of current literature. Curr. Top. Med. Chem. 11:1012-1033.

Impakt faktor: 4.174

 

38.    Cservenák M., Bodnár I., Usdin T.B., Palkovits M., Nagy G.M., Dobolyi A. (2010) Tuberoinfundibular peptide of 39 residues is activated during lactation and participates in the suckling-induced prolactin release.Endocrinology 151:5830-5840.

Impakt faktor: 4.993

 

39.    Palkovits M., Usdin T.B., Makara G.B., Dobolyi A. (2010) Tuberoinfundibular peptide of 39 residues-immunoreactive fibers in the zona incerta and the supraoptic decussations terminate in the neuroendocrine hypothalamus.Neurochem. Res. 35:2078-2085.

Impakt faktor: 2.608

 

40.    Vincze C., Pál G., Wappler E.A., Szabó É.R., Nagy Z., Lovas G., Dobolyi A. (2010) Transforming growth factor beta isoforms in the intact rat brain and following experimentally induced focal ischemia. J. Comp. Neurol. 518:3752-3770.

Impakt faktor: 3.774

 

41.    Dobolyi A., Palkovits M., Usdin T.B. (2010)The TIP39-PTH2 receptor system: unique peptidergic cell groups in the brainstem and their interactions with central regulatory mechanisms. Prog. Neurobiol. 90:29-59.

Impakt faktor:9.966

 

42.    Kovács Z., Dobolyi A., Kékesi A.K., Juhász G. (2010) Nucleoside map of the human central nervous system. Neurochem. Res. 35:452-464.

Impakt faktor: 2.608

 

43.    Renner E., Szabó-Meltzer K.I., Puskás N., Tóth Z.E, Dobolyi A., Palkovits M. (2010) Activation of neurons in the hypothalamic dorsomedial nucleus via hypothalamic projections of the nucleus of the solitary tract following refeeding of fasted rats. Eur. J. Neurosci. 31:302-314.

Impakt faktor:3.658

 

44.    Kovács Z., Dobolyi A., Juhász G., Bobest M., Papp V., Takáts L., Kékesi A.K. (2010) Gender- and age-dependent changes in nucleoside levels in the cerebral cortex and white matter of the human brain. Brain Res. Bull. 81:579-584.

Impakt faktor: 2.498

 

45.    Dobolyi A.(2009) Central amylin expression and its induction in rat dams. J. Neurochem. 111:1490-1500.

Impakt faktor: 3.999

 

46.    Bagó A.G., Dimitrov E., Saunders R., Seress L., Palkovits M., Usdin T.B., Dobolyi A. (2009) Parathyroid hormone 2 receptor and its endogenous ligand tuberoinfundibular peptide of 39 residues are concentrated in endocrine, viscerosensory and auditory brain regions in macaque and human.Neuroscience 162:128-147.

Impakt faktor:3.292

 

47.    Héja L., Barabás P., Nyitrai G., Kékesi K.A., Lasztóczi B., Toke O., Tárkányi G., Madsen K., Schousboe A., Dobolyi A., Palkovits M., Kardos J. (2009) Glutamate uptake triggers transporter-mediated GABA release from astrocytes.PLoS One4:e7153, 1-12.

Impakt faktor: 4.351

 

48.    Palkovits M., Helfferich F., Dobolyi A., Usdin T.B. (2009) Acoustic stress activates tuberoinfundibular peptide of 39 residues neurons in the rat brain. Brain Struct. Funct. 214:15-23.

Impakt faktor:4.415

 

49.    Varga T., Palkovits M., Usdin, T.B., Dobolyi A. (2008)The medial paralemniscal nucleus and its afferent neuronal connections in rat. J. Comp. Neurol. 511:221-237.

Impakt faktor:3.743

 

50.    Fegley D.B., Holmes A., Riordan T., Faber C.A., Weiss J.R., Ma S., Batkai S., Pacher P., Dobolyi A., Murphy A., Sleeman M.W., Usdin T.B. (2008) Increased fear- and stress-related anxiety-like behavior in mice lacking tuberoinfundibular peptide of 39 residues. Genes Brain Behav. 7:933-942.

Impakt faktor: 3.890

 

51.    Brenner D., Bagó A.G., Gallatz K., Palkovits M., Usdin T.B., Dobolyi A. (2008)Tuberoinfundibular peptide of 39 residues in the embryonic and early postnatal rat brain. J. Chem. Neuranat. 36:59-68.

Impakt faktor:2.12

 

52.    Bagó A.G., Palkovits M., Usdin, T.B., Seress L., Dobolyi A. (2008)Evidence for the expression of parathyroid hormone 2 receptor in the human brainstem. Ideggyogy Sz/Clin. Neurosci. 61:123-126.

 

53.    Dobolyi A., Palkovits M. (2008) Expression of latent transforming growth factor beta binding proteins in the rat brain. J. Comp. Neurol. 507:1393-1408.

Impakt faktor:3.743

 

54.    Faber C.A., Dobolyi A., Sleeman M., Usdin T.B. (2007) Distribution of tuberoinfundibular peptide of 39 residues and its receptor, parathyroid hormone 2 receptor, in the mouse brain. J. Comp. Neurol. 502:563-583.

Impakt faktor: 3.915

 

55.    Wang J., Palkovits M., Usdin T.B., Dobolyi A. (2006) Forebrain projections of tuberoinfundibular peptide of 39 residues (TIP39)-containing subparafascicular neurons. Neuroscience 138:1245-1263.

Impakt faktor:3.427

 

56.    Wang J., Palkovits M., Usdin T.B., Dobolyi A. (2006) Afferent connections of the subparafascicular area in rat. Neuroscience 138:197-220.

Impakt faktor:3.427

 

57.    Dobolyi A., Wang J., Irwin S., Usdin T.B (2006) Postnatal development and gender-dependent expression of TIP39 in the rat brain. J. Comp. Neurol. 498:375-389.

Impakt faktor: 3.831

 

58.    Dobolyi A., Irwin S., Wang J., Usdin T.B. (2006) The distribution and neurochemistry of the parathyroid hormone 2 receptor in the rat hypothalamus. Neurochem. Res. 31:227-236.

Impakt faktor: 2.139

 

59.    Kékesi K.A., Kovács Z., Szilágyi N., Bobest M., Szikra T., Dobolyi A., Juhász G., Palkovits M. (2006) Concentration of nucleosides and related compounds in cerebral and cerebellar cortical areas and white matter of the human brain. Cell. Mol. Neurobiol. 26:833-844.

Impakt faktor:2.219

 

60.    Kovács Z., Kékesi K.A., Bobest M., Török T., Szilágyi N., Szikra T., Szepesi Z., Nyilas R., Dobolyi A., Palkovits M., Juhász G. (2005) Post mortem degradation of nucleosides in the brain: Comparison of human and rat brains for estimation of in vivo concentration of nucleosides. J. Neurosci. Meth. 148:88-93.

Impakt faktor:1.784

 

61.    Dobolyi A., Irwin S., Makara G., Usdin T.B., Palkovits M. (2005) Calcitonin gene-related peptide-containing pathways in the rat forebrain. J. Comp. Neurol. 489:92-119.

Impakt faktor:3.855

 

62.    Palkovits M., Dobolyi A., Helfferich F., Usdin T.B. (2004) Localization and chemical characterization of the audiogenic stress pathway. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1018:16-24.

Impakt faktor:1.789

 

63.    LaBuda C.J., Dobolyi A., Usdin T.B. (2004) Tuberoinfundibular peptide of 39 residues produces anxiolytic and antidepressant actions. NeuroReport 15:881-885.

Impakt faktor: 2.351

 

64.    Dobolyi A., Palkovits M., Bodnar I., Usdin T.B. (2003) Neurons containing tuberoinfundibular peptide of 39 residues project to limbic, endocrine, auditory and spinal areas in the rat. Neuroscience 122:1093-1105.

Impakt faktor:3.601

 

65.    Usdin T.B., Dobolyi A., Ueda H., and Palkovits M. (2003) Emerging functions for tuberoinfundibular peptide of 39 residues. Trends Endocrinol. Metab. 14:14-19.

Impakt faktor:7.850

 

66.    Dobolyi A., Palkovits M., Usdin T.B. (2003) Expression and distribution of tuberoinfundibular peptide of 39 residues in the rat central nervous system. J. Comp. Neurol. 455:547-566.

Impakt faktor:3.672

 

67.    Dobolyi A., Ueda H., Uchida H., Palkovits M., Usdin T.B. (2002) Anatomical and physiological evidence for involvement of tuberoinfundibular peptide of 39 residues in nociception. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 99:1651-1656.

Impakt faktor:10.70

 

68.    Okumura T., Dobolyi A., Matsuyama K., Mori F., Mori S. (2000) The cat neostriatum: relative distribution of cholinergic neurons versus serotonergic fibers. Brain Dev. Suppl 11:S27-S37.

Impakt faktor: 1.155

 

69.    Kekesi K.A., Szilagyi N., Nyitrai G., Dobolyi A., Skuban N., Kardos J. (2000) Persistent depolarization and Glu uptake inhibition operate distinct osmoregulatory mechanisms in the mammalian brain. Neurochem. Int. 37:171-178.

Impakt faktor:2.662

 

70.    Dobolyi A., Reichart A., Szikra T., Nyitrai G., Kékesi A.K., Juhász G. (2000) Sustained depolarisation induces changes in the extracellular concentrations of purine and pyrimidine nucleosides in the rat thalamus. Neurochem. Int. 37:71-79.

Impakt faktor:2.662

 

71.    Dobolyi A., Szikra T, Kékesi A.K., Kovács Zs., Juhász G. (1999) Uridine is released by depolarization and inhibits unit activity in the rat hippocampus. NeuroReport 10:3049-3053.

Impakt faktor:2.682

 

72.    Kardos J., Kovács I., Szárics E., Kovács R., Skuban N., Nyitrai G., Dobolyi A., Juhász G. (1999) Uridine activates fast transmembrane Ca2+ ion fluxes in rat brain homogenates. NeuroReport 10:1577-1582.

Impakt faktor:2.682

 

73.    Dobolyi A., Reichart A., Szikra T., Juhász G. (1998) Purine and pyrimidine nucleoside content of the neuronal extracellular space in rat. An in vivo microdialysis study. Adv. Exp. Med. Biol. 431:83-87.

Impakt faktor:0.360

 

74.    Kovács Zs., Dobolyi Á, Szikra T., Palkovits M., Juhász G. (1998) Uneven regional distribution of nucleotide metabolism in human brain. Neurobiology 6:315-321.

 

75.    Dobolyi A., Reichart A., Szikra T., Szilágyi N., Kékesi A.K., Karancsi T., Slégel P., Palkovits M., Juhász G. (1998) Analysis of purine and pyrimidine bases, nucleosides and deoxynucleosides in brain microsamples (microdialysates and micropunches) and cerebrospinal fluid. Neurochem. Int. 32:247-265.

Impakt faktor:1.781

 

76.    Kékesi A.K., Dobolyi A., Salfay O., Nyitrai G., Juhász G. (1997) Slow wave sleep is accompanied by release of certain amino acids in the thalamus of cats. NeuroReport 8:1183-1186.

Impakt faktor:2.262

 

77.    Juhász G., Kékesi A. K., Nyitrai G., Dobolyi A., Krogsgaard-Larsen P., Schousboe A. (1997) Differential effects of nipecotic acid and 4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[4,5-c]pyridin-3-ol on extracellular g-aminobutyrate levels in rat thalamus. Eur. J. Pharmacol. 331:139-144.

Impakt faktor:1.960

 

78.    Nyitrai G., Kékesi A.K., Dobolyi A., Pungor K., Juhász G. (1997) Single low dose of MPTP decreases extracellular levels of noradrenaline and monoamine metabolites in the ventrobasal thalamus of the rats. Neurobiology 5:249-261.

 

79.    Nyitrai G., Emri Zs., Crunelli V., Kékesi A.K., Dobolyi A., Juhász G. (1996) In vivo blockade of thalamic GABAB receptors increases excitatory amino acid levels. Eur. J. Pharmacol. 318:295-300.

Impakt faktor:2.339

 

 

Könyvfejezetek

 

1.      Dobolyi A., Dimitrov E., Palkovits M., Usdin T.B. (2014) The Neuroendocrine Functions of the Parathyroid Hormone 2 Receptor. In: Hubert Vaudry and Jae Young Seong, Editors, Neuropeptide GPCRs in Neuroendocrinology, Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media SA, 2014, Pages 816-825. ISBN 978-2-88919-267-0.

2.      Kovacs Z., Dobolyi A. (2013) Anatomical Distribution of Nucleoside System in the Human Brain and Implications for Therapy. In: Susan A. Masino and Detlev Boison, Editors, Adenosine: a Key Link Between Metabolism and Brain Activity, Springer Science, Business Media New York, 2013, Pages 621-656. ISBN 978-1-4614-3902-8.

3.      Dobolyi A.(2012) Transforming growth factor beta in the central nervous system In: Carlos M. Contreras, Editor, Neuroscience – Dealing With Frontiers, In Tech, 2012, Pages 129-148, ISBN 978-953-51-0207-6.

4.      Usdin T.B., Dobolyi A. (2009) TIP39 (Tuberoinfundibular peptide 39). In: Larry R. Squire, Editor-in-Chief, Encyclopedia of Neuroscience, Academic Press, Oxford, 2009, Vol. 9, Pages 1009-1017.

5.      Dobolyi A., Reichart A., Szikra T., Juhász G. (1998) Purine and pyrimidine nucleoside content of the neuronal extracellular space in rat. In: Andrea Griesmacher, Peter Chiba, Mathias M. Müller, Editors, Purine and Pyrimidine Metabolism in Man IX, Plenum Press, New York and London, 1998, Pages 83-88.

 

 

Szerkesztőségi cikkek

1.        Kovács Z., Dobolyi A. (2011) Functions and metabolism of brain nucleosides and their metabolites. Curr. Top. Med. Chem. 11, 907-908. Impakt faktor: 4.174

2.        Kovács Z., Dobolyi A. (2014) Epilepsy and its therapy: present and future. Curr. Med. Chem. 21, 651-652. Impakt faktor: 4.07

 

Konferencia cikkek

 

1.        Kardos J., Blandl T., Kovacs I., Kekesi K.A., Reichart A., Nyitrai G., Dobolyi A., Juhasz G. (1996) Use of ligands with low nanomolar affinity for the GABA(B) receptor: Effect of CGP 55845A on the release of amino acids. In: Bowery NG, Ruffolo RR (szerk.) 3rd International GABAB Symposium. Baia Paraelios, Olaszország, 1996.09.21-1996.09.25. Amsterdam: OPA, pp. 153-157. (Pharmacology reviews and communication; vol. 8, no. 2-3.)(ISBN:90-5702-123-4).

 

 

Szabadalom

 

1.        Héja L., Kardos J., Tolnai G., Nagyné Naszályi L., Riedl Z., Palkó R., Benéné Visy J., Fitos I., Palkovits M., Dobolyi A. (2010) Nanosensor for determining the concentrations of physiologically active inorganic ions on subcellular level. Publication number: WO/2010/007451, IPC: G01N 33/84.

 

Tudományos ismeretterjesztés

1.    Dobolyi A. (2012) Immunfehérjék akcióban. Kémiai Panoráma 8, 23-25.

2.    Dobolyi A. (2011) Az utódgondozás idegrendszeri szabályozása - az anyai agy. Élet és Tudomány 66, 998-1000.

Intézetigazgató

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Tanszéki mérnök

Szerződéses munkatárs

Szaktanácsadó

Szerződéses munkatárs

Szaktanácsadó

Szerződéses munkatárs

Szaktanácsadó

Szerződéses munkatárs

Szaktanácsadó

Ph.D. hallgató

Titkárság és adminisztráció

Rendszergazda

Intézeti festőművész

Laborasszisztens

Bonctermi személyzet

Technikai személyzet

Demonstrátor, TDK hallgató

Korábbi munkatársak