Apáthy Istvánról

Az Apáthy Család - melynek gyökerei a XVII. századig nyúlnak vissza - a magyar tudomány és kultúra számos kiválóságát adta. Közülük is kiemelkedik Apáthy István, a nemzetközi hírű természettudós, politikus és szépíró. A fiatal Apáthy már otthon magába szívhatta a tudomány szeretetét, a társadalmi problémák iránti érzékenységet: édesapja neves jogtudós és országgyűlési képviselő volt. Apáthy Isván a budapesti Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd a Nápolyi Nemzetközi Zoológiai Állomáson dolgozott. Hatalmas energiával vetette magát a tudományos kutatásba és igen hamar nemzetközileg elismert kutatóvá vált. Egészen fiatalon, 25 éves korában a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára lett, majd 2 év múlva kinevezték a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Állattani Tanszékére egyetemi tanárnak. Apáthy István a kutatás mellett szenvedélyesen szerette a tanítást, számos hazai és külföldi tanítványa vált kíváló szakemberré, akik hálával emlékeztek Apáthy nagyszerű szellemiségére. Kutatási eredményei, módszertani újításai forradalmasították korának elméleteit az idegrendszer működéséről, az orvostudományi Nobel díjra érdemesek közt tartották számon a nemzetközi tudóstársadalomban.

Apáthy tudományos munkássága mellett szívén viselte Erdély gazdasági felemelkedését és kulturális értékeinek, hagyományainak ápolását, fáradhatatlanul küzdött Erdély felemelkedéséért. Az I. világháború után a történelem szomorú fordulatai mélyen megrendítették Apáthy Istvánt, egészsége megrokkant, még utolsó erejével megszervezte szegedi Egyetem Állattani Intézetét, de egészségét többé nem nyerte vissza, fájdalmasan korán, 1922. január 4.-én ragyogó kutatói pályája megszakadt a magyar és nemzetközi tudomány nagy veszteségére.

Apáthy István emlékének ápolására, az orvosegyetemi oktatás Apáthy szellemében való fejlesztésére a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Humánmorfológiai Fejlődésbiológiai Intézete Alapítványt hozott létre 1996 szeptemberében. A Fővárosi Bíróság 1997. április 29-én nyilvántartásba vette az Apáthy István Alapítványt (sorszám: 6621), majd 1998. november 17-én közhasznú fokozatú szervezetnek minősítette.