1% segítség

Az Apáthy István Alapítvány adószáma: 18230831-1-43

Az Alapítvány javára felajánlott 1%-ok összegét: 102.662 Ft- ot az Általános Orvoskari hallgatók ösztönzésére, 2013. ferbruárjában megrendezett, Preparátum készítő pályázaton nyertes hallgatók díjazására fordítottuk.


Köszönjük tevékenységünk támogatását!

Az Alapítványi Kuratórium nevében

Dr. Nemeskéri Ágnes
kuratóriumi elnök