Szakdolgozat témák

A Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet folyamatosan várja a kutatómunka iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését. Kérdéseikkel keressék a témát meghirdető kutatót, illetve az Intézet TDK-felelősét, Dr. Szabó Arnoldot.
 
 
A Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet rektori pályatételei, szakdolgozati és
                    tudományos diákköri (TDK) témái a 2014/2015-es tanévre
 
1. Neokortikális interneuronok thalamikus inputjának quantitativ analízise
    TémavezetőDr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
2. Liquorkontakt neuronok fejlődése és morfológiai analízise
    TémavezetőDr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
3. Autizmus genetikai háttere (egérmodellben)
    Témavezető:  Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                           Intézet
                           Dr. Magyar Attila egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                           Intézet
 
4. Környezeti tényezők és autizmus ( érett egerekben és embriókban)
    Témavezető:  Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                           Intézet
                           Dr. Magyar Attila egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                           Intézet
 
5. Viselkedésmodellek és autizmus
    Témavezető:  Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                           Intézet
                           Dr. Magyar Attila egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                           Intézet
 
6. Patkány limboretinalis rendszerének vizsgálata tracing technikákkal
    TémavezetőDr. Köves Katalin ny. egyetemi tanár, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
7. A limboretinalis rendszer eredő sejtjeinek kémiai karakterizálása patkányban
    TémavezetőDr. Köves Katalin ny. egyetemi tanár, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
8. Hosszan tartó ösztrogén és progeszteron kezelés hatása a hypophysis mellső lebeny hormon
    termelésére
    TémavezetőDr. Köves Katalin ny. egyetemi tanár, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
9. Caveolák szerepe hashártya mesothel sejtjeiben
     TémavezetőDr. L. Kiss Anna egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
10. Hám/mesenchyma átalakulás (transzdifferenciáció) vizsgálata patkány hashártya mesothel sejtjein
      TémavezetőDr. L. Kiss Anna egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Katz Sándor egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                            Intézet
 
11. A TGFβ jelátviteli útvonal szerepe a mesothel sejtek transzdifferenciációjának szabályozásában
      TémavezetőDr. L. Kiss Anna egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Katz Sándor egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
                            Intézet
 
12. Caveolin izoformák szerepe a fejlődő retinában
      TémavezetőDr. L. Kiss Anna egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
13. Organotipikus tenyésztési eljárások a fotoreceptorok fejlődésének vizsgálatában
      TémavezetőDr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
14. Korai diabeteszes elváltozások a retinában rágcsáló modellekben
      TémavezetőDr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Énzsöly Anna, Szemészeti Klinika
 
15. Organotipikus tenyésztési eljárások a fotoreceptorok fejlődésének vizsgálatában
      TémavezetőDr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
16. Az ideghártya cukorbetegséghez köthető kórélettani folyamatainak párhuzamos vizsgálata kísérletes       és klinikai körülmények között
      TémavezetőDr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus, Szemészeti Klinika
 
17. A cukorbetegséghez köthető kórélettani folyamatok párhuzamos vizsgálata kísérletes és klinikai               körülmények között a szem ideghártyán kívüli szerveiben
      TémavezetőDr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus, Szemészeti Klinika
 
18. Az ideghártya ganglionsejtjeinek leíró vizsgálata humán patológiás állapotokban és állatkísérletes           körülmények között
      TémavezetőDr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus, Szemészeti Klinika
 
19. A nyirokszervek fejlődésbiológiája 
      TémavezetőDr. Nagy Nándor egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
20. A bélidegrendszer fejlődése
      TémavezetőDr. Nagy Nándor egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
21. A szív koszorúserek klinikai anatómiája. Koszorúserek rendellenes eredése, elágazódása. Inter- és
      intracoronaria anasztomózisok vizsgálata. Korróziós szívpreparátumok. Post mortem CT
      coronarográfia.
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
22. A szív vénás rendszerének klinikai anatómiája. Korróziós szívpreparátumok. A szív  szív
      ingerületvezető rendszerének vénás drenázsa. 
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Dorogi Bence, Országos Onkológiai Intézet
 
23. Extracardialis ingervezető rendszer vizsgálata, klinikai jelentősége
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
24. A humán máj morfo-funkcionális lobuláris struktúrájának vizsgálata érfeltöltéses, mikroszkópos és           mikro-CT módszerek alkalmazásával 
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
25. Módszerek a máj ér- és epeútrendszerének post mortem 3D megjelenítésére – az ér és
      epeútrendszer variációi, különös tekintettel a parciális májtranszplantációra
      TémavezetőDr. Kiss Mátyás, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                          
26. Az epeútszerkezeti variációk jelentősége a májsebészetben, parciális májátültetésben.
      TémavezetőDr. Kiss Mátyás, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                         
27. Az intra- és extraheapaticus vena portae rendszer variációinak vizsgálata különös tekinetettel a
      parciális májrezekcióra és parciális májtranszplantációra.
      TémavezetőDr. Kiss Mátyás, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                           
28. Felsőhasi artériás és vénás variációk. A pancreas vérellátásának klinikai anatómiája. Az artériás
      rendszer variációinak vizsgálata korróziós preparátumokon. CT angiográfia.
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Harsányi László egyetemi tanár, I. Sz. Sebészeti Klinika
                            Dr. Gáti Endre, I. Sz. Sebészeti Klinika
 
29. A nyirokér rendszer vizsgálata mikro-disszekcióval. A nyirokér rendszer variációinak jelentősége a
      tumor metasztázisok terjedésében. 
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Dorogi Bence, Országos Onkológiai Intézet
 
30. Az uterus vérellátási variációi. Az a. uterina anasztomózisai és klinikai jelentőségük. 
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Dorogi Bence, Országos Onkológiai Intézet
 
31. A human fej-nyak régió mikrodisszekciója. Fej-nyak sebészeti vonatkozások 
      TémavezetőDr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Remenár Éva, Országos Onkológiai Intézet
 
32. Növekedési faktorok expressziójának és hatásának in vivo és in vitro vizsgálata humán és állati               retinában
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
33. A kék- és zöldérzékeny csapok expressziós mintázatának eltérései
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
34. A humán retina regenerációs kapacitásának vizsgálata organotipikus tenyészet modellben
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
35. A mikro- és makroglia sejtek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
36. A neuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
37. Erythropoietin expresszió humán retinában
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
38. A pigment epithelium és a neurális retina kölcsönhatásának vizsgálata humán és állat modellben
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Kusnyerik Ákos tudományos munkatárs, Szemészeti Klinika
 
39. Humán retinabetegségek in vitro modellezése
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Kusnyerik Ákos tudományos munkatárs, Szemészeti Klinika
 
40. A humán retina expressziós mintázatának centroperifériás eltérései
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
41. A retina szomatosztatin-, parvalbumun- és VIP-pozitív sejtjeinek vizsgálata transzgenikus egér                   modellen
      TémavezetőDr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
                            Dr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 
42. Retinális fotoreceptorok fejlődése és differenciálódása
     TémavezetőDr. Szél Ágoston egyetemi tanár, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet