TANULMÁNYI VERSENY II. évfolyam

2016. március 4.

2015/2016 tanév, 2. félév

II. évfolyam A-B-C-D csoportok

 

TANULMÁNYI VERSENY

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tanulmányi versenyt hirdet az

ÁOK II. éves A-B-C-D csoportok hallgatói számára.

 

A tanulmányi verseny két részből áll: 1.) anatómia, 2.) szövettan.

Mindkét részben szerepelnek fejlődéstani kérdések.

 

Mindkét rész írásbeli teszt (a kollokviumi teszthez és a szövettani demonstráció tesztjéhez hasonlóan, esetleg vetítéssel).

A szövettani és anatómiai részeken külön-külön is részt lehet venni.

A verseny anonimitását biztosítandó a dolgozatok megírásakor jeligét lehet használni. A hallgató nevét csak abban az esetben hozzuk nyilvánosságra, ha versenydolgozata eredményes volt.

 

Amennyiben a dolgozat eredménye elér egy bizonyos szintet (általában 75-80% felett, ez az Intézetvezető aktuális döntésétől függ), a hallgató felmentést kaphat a megfelelő gyakorlati vizsgarész alól, 4-es vagy 5-ös megajánlott részvizsga-jeggyel. A vizsgarészjegy-megajánlás szempontjából a szövettani és az anatómiai versenyek függetlenek.

 

A mindkét versenyen részt vevő hallgatók eredményének átlagából kialakuló sorrend alapján a versenyen helyezéseket lehet elérni. Az első három helyezett oklevelet kap és könyvutalvány-jutalomban részesül.

 

A verseny időpontja:

 

11. oktatási hét, 2016. április 22. péntek

 

Szövettan: 15.30-16.30

 

Anatómia: 16.45-17.45

 

Helye: a 2. emeleti Huzella Tivadar tanterem

 

Anyaga: a szigorlat anyaga a sejttan kivételével.

 

 

Budapest, 2016. március 4.

 

                                                                                Dr. L. Kiss Anna

                                                                              tanulmányi felelős