SZÖVETTANI KONZULTÁCIÓK a szemeszter 11., 12., 13., 14. hetén

2016. április 16.

Szövettan konzultáció ÁOK hallgatóknak keddenként: 15.30-17.00 (oktató nélkül)