Tájékoztató a vizsgaidőszakon kívüli vizsgákról

2014. július 2.

Vizsgaidőszakon kívüli vizsga: VKV

 

Az a hallgató, aki a félévi aláírás feltételeinek megfelelt, de 2014. július 4-ig nem tud eleget tenni vizsgakötelezettségének, méltányosságból vizsgaidőszakon kívüli vizsgát is tehet (VKV). Az erre irányuló, Tanulmányi Bizottságnak címzett kérelmeket az érintett hallgatók július 7-ig adhatják le a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportjánál (Nagyvárad tér 4. I.em. E15.). A Bizottság a kérelmek ügyében két héten belül dönt. A Tanulmányi Bizottság engedélyének birtokában a vizsgaidőszakon kívüli vizsga letételére várhatóan az augusztus 28. és szeptember 03. közötti 5 munkanap áll rendelkezésre. Az átsorolás szempontjából ezen időszakban letett vizsga eredménye, illetve kredit száma nem vehető figyelembe. Ezen méltányossági lehetőséggel minden félévben egy alkalommal élhet a hallgató, amely nem érinti a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 27. § szerinti méltányossági lehetőséget.

 

Előrehozott CV kurzus

 

               Amennyiben a hallgató fenti határidőig kérelmet nem nyújt be, úgy várhatóan augusztus 28. és szeptember 03. között ún. előrehozott CV kurzus keretében teljesítheti vizsgáját. Ezzel a lehetőséggel kizárólag a következő tanév őszi szemeszterében aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgató élhet. Tehát előrehozott CV kurzus keretében teljesített vizsga esetén a hallgatónak a következő tanév őszi félévre aktív státuszra kell bejelentkeznie.

 

               Az augusztus 28. és szeptember 03. közötti időszakban a hallgató annyiszor kísérelheti meg a vizsgát, amennyi vizsgalehetősége az adott tantárgyból maradt.