Pályázati felhívás demonstrátori megbízás elnyerésére

2016. április 21.

Pályázati felhívás demonstrátori megbízás elnyerésére

 

 Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet pályázatot hirdet demonstrátori megbízások elnyerésére a 2016/2017-es tanévre. Dékán úr döntésének értelmében az Intézetben 37 díjas és 28 díjtalan, összesen 65 demonstrátori hely pályázható. Pályázatot azon másodéves, illetve magasabb évfolyamba járó hallgató nyújthat be, akinek tanulmányi eredménye az előző félévben legalább jó rendű volt. A másodéves tanulmányaikat most befejező hallgatók értelemszerűen az anatómia szigorlat megléte nélkül pályázhatnak. A nyertes pályázó feladata a magyar és/vagy idegen nyelvű oktatásban való aktív részvétel. A kinevezés egy tanévre szól, és a tanulmányi és demonstrátori kötelezettségek elhanyagolása esetén visszavonható. A díjas demonstrátori kinevezést elnyerő hallgatók a díjas demonstrátorként eltöltött évek függvényében havi 5.000 / 7.000 / 8.000 Ft juttatásban részesülnek. A díjas demonstrátori helyek odaítélése felmenő rendszerben történik.

 

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

       - az Intézetben végzett demonstrátori tevékenység

       - az Intézetben végzett TDK munka

       - kiváló tanulmányi eredmény

       - anatómia versenyen elért helyezés

       - német és/vagy angol nyelv magas szintű ismerete

       - egyéb oktatási tapasztalat

 

Pályázni a kitöltött és aláírt pályázati űrlap és a tanulmányi előmenetelt, nyelvismeretet és tudományos tevékenységet részletező, lehetőség szerint fényképes önéletrajz benyújtásával lehet. Az aláírt pályázati dokumentumokat két példányban kell leadni.

 

A vonatkozó demonstrátori szabályzat és a pályázati űrlap itt letölthető.

 

Kérem, hogy a pályázatokat legkésőbb 2016. április 30-ig adják le a második emeleti Professzori Titkárságon.

Kérdéseikkel nyugodtan kereshetnek személyesen és e-mailben (szabo.arnold@med.semmelweis-univ.hu) is.

 

                                                                                                   dr. Szabó Arnold

                                                                                                egyetemi tanársegéd

                                                                                         TDK és demonstrátor felelős