Anatómia Demonstráció III. félév, C2, D1, D3 csoportok

dec 2

12:40 - 13:20

Időpontja: 2015. december 2. (szerda) 12.40-13.20 C2 D1 és D3 csoportoknak

A demonstráció anyaga:

 

1.)    A gerincvelő és az agy mikroszkópos anatómiája: gerincvelői reflexek, le-és felszálló (somatosensoros, somatomotoros) pályák, látó-, halló-és vestibuláris pályák. Szaglás, ízérzékelés. Limbikus rendszer. Az agytörzs finom szerkezete (keresztmetszetek is).

2.)    A szem, orbita. dobüreg. A szem és járulékos részei. A látó- és hallószerv fejlődése.

3.)    Basalis ganglionok. A kisagy pályarendszere. Thalamus. Hypothalamo-hypophysealis rendszer. Formatio reticularis. Vegetatív idegrendszer.

4.)    Agyidegek magrendszere, kilépése az agyból, a dura materből és a koponyából, perifériás lefutásuk.

5.)    Az idegrendszer fejlődése.

 

 A demonstráció írásban zajlik, helye a szövettani gyakorló, időpontja: minden csoport saját szövettani gyakorlati ideje. A demonstráció buktató hatályú, elégtelen demonstrációs eredmény a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.  

 

Budapest, 2015. 11. 10.

 

                                                            Dr. L. Kiss Anna

                                                                       tanulmányi felelős